Object

Title: Postępowanie cywilne jako procesowa gwarancja praw chronionych konstytucyjnie

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Postępowanie cywilne jako procesowa gwarancja praw chronionych konstytucyjnie

Subject and Keywords:

postępowanie cywilne   ochrona prawnoprocesowa   prawa podmiotowe   Konstytucja

Abstract:

Przedmiotem opracowania są zadnienia związane z prawnoprocesową ochroną praw jednostek w różnych aspektach. Zagadnienia poruszane w monografii dotyczą kwestii, które zazwyczaj nie są przedmiotem analiz, a jednak dotyczą sfery ochrony dóbr osobistych. W szczególności omówiono kwestię sądowej procedury zmiany płci, sztucznego zapłodnienia w aspekcie ustalenia macierzyństwa i ojcostwa, porwania rodzicielskiego w przypadku posiadania przez oboje rodziców pełnej władzy rodzicielskiej, czy postępowania mediacyjnego w sprawach rodzinnych. Ponadto przedmiotem analizy prawnej objęto kwestie związane z legitymacją procesową przyznaną prokuratorowi, umowami o właściwość miejscową sądu, umowami dowodowymi, jak też zapisu na sąd polubowny w sporach, w których stroną jest konsument, czy pozasądowych metod rozwiązywania sporów ubezpieczeniowych. Podjęto także typowo procesowe wątki takie jak: konsekwencje prawne utraty mocy przez nakaz zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym w odniesieniu do postępowania egzekucyjnego, czy charakteru prawnego postępowania klauzulowego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Gil, Izabella. Redaktor   Marszałkowska-Krześ, Elwira. Redaktor   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Recenzent

Date issued:

2018

Detailed Type:

e-book  
ebook

Identifier:

oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:89574   ISBN 978-83-66066-05-2

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 116)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Aug 18, 2022

In our library since:

May 23, 2018

Number of object content hits:

2 311

Number of object content views in PDF format

3607

All available object's versions:

https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/95320

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information