Object

Title: Współczesne oblicza przemocy. Zagadnienia wybrane

PLMET:

click here to follow the link

Abstract:

Celem monografii jest prezentacja problematyki związanej z przemocą wobec słabszych. Przemoc jest zjawiskiem powszechnie napiętnowanym, dotkliwie doświadczającym osoby słabsze i niesamodzielne. W życiu społecznym i politycznym wzbudza ono coraz większe zainteresowanie, które jest współmierne do dezaprobaty wyrażanej wobec tego tragicznego w skutkach procederu. W książce wybrano do analizy określone kwestie związane z przedmiotową tematyką. Podjęto się próby zdefiniowania „przemocy”, wskazano jej przyczyny, źródła i rodzaje (przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna i przemoc przez zaniedbanie). Zwrócono także uwagę na skutki przemocy oraz środki, które pozwolą jej zapobiegać. Do takich środków zaliczono między innymi zakaz zbliżania się do ofiary. Podkreślono, iż sytuacja doświadczania przemocy jest nie tylko jednorazowym, trudnym zdarzeniem w życiu osoby jej doznającej, mimo odmiennych odczuć społecznych. Skutkiem przemocy jest zaburzenie stresu pourazowego (PTSD). Szczegółowej analizie poddano procedurę „Niebieskiej Karty” oraz unijny program Daphne. W monografii skupiono się na trzech grupach, mianowicie kobietach, dzieciach i zwierzętach, które najczęściej stają się ofiarami przemocy. Sama przemoc zawsze jest wypadkową nierównowagi sił występujących po stronie ofiary i sprawcy, a co za tym idzie ofiarą jest zawsze słabsza strona uwikłana w tę patologię. Te trzy grupy, opisane w monografii potraktowano stereotypowo, jednocześnie pokazano, iż kobiety i dzieci mogą również występować w roli sprawców przemocy. Rozważania na temat przemocy, w szczególności zaś na temat jej ofiar zamyka rozdział poświęcony zwierzętom. W cyklu przemocowym zwierzęta są traktowane jako najsłabsze ogniwo, zaś ludziom czerpiącym satysfakcję ze stosowania przemocy ich dręczenie ciągle jeszcze uchodzi bezkarnie.

Date issued:

2017

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:bibliotekacyfrowa.pl:80015 ; ISBN 978-83-65431-65-3

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 99)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Licence:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Licence text:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Joanna Helios, Wioletta Jedlecka

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Feb 20, 2018

In our library since:

Nov 21, 2017

Number of object content hits:

27 166

All available object's versions:

https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/85031

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information