PLMET:

click here to follow the link

Title:

Instytucje demokracji bezpośredniej w praktyce

Subject and Keywords:

demokracja bezpośrednia   wybory   referendum   głosowanie   zgromadzenie ludowe   sędziowie   prokuratorzy   recall   odwołanie od decyzji   inicjatywa ludowa   weto ludowe   USA   Szwajcaria   Austria   Hiszpania   Estonia   haktywizm   e-voting   external voting   suweren   elektorat   komparatystyka   Internet   nowoczesne technologie   budżet obywatelski   Appellation of sentence   konsultacje społeczne   odwołanie orzeczenia sądu o niekonstytucyjności aktu legislacyjnego   wysłuchanie publiczne   sondaż deliberatywny   głosowanie elektroniczne   alternatywne procedury wyborcze   teledemokracja   infoaktywizm   Anonymous   Chanology   głosowanie korespondencyjne   retention election   suwerenność

Description:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 89)   Streszcz. art. w jęz. ang.

Abstract:

Demokracja bezpośrednia stanowi wciąż aktualny problem badawczy w polskiej nauce prawa. Wynika to nie tylko z rosnącej popularności postulatów wprowadzania rozwiązań prawnych angażujących w podejmowanie rozmaitych decyzji bezpośrednio obywateli, ale także z niedostatecznych analiz instytucji demokracji bezpośredniej występujących w innych państwach. Niniejsza publikacja, której zasadniczym celem jest ukazanie funkcjonowania mechanizmów demokracji bezpośredniej w ujęciu prawnoporównawczym, częściowo wypełnia tę lukę. W poszczególnych rozdziałach omówione zostały najważniejsze współcześnie występujące instrumenty wpływania przez obywateli na proces sprawowania władzy, takie jak: wybory, inicjatywa ludowa, weto ludowe, referendum, zgromadzenie ludowe, a także instytucja odwołania przez wyborców swoich przedstawicieli. W publikacji poruszona została także problematyka bezpośredniego wyboru sędziów i prokuratorów, a także m.in. zagadnienia tzw. haktywizmu oraz e-votingu. Poszczególne rozdziały, omawiające wybrane instytucje prawne, składają się na spójny tematycznie zbiór, który pozwala na zapoznanie się z aktualnym stanem praktycznego wykorzystania mechanizmów demokracji bezpośredniej na świecie. Autorzy skupili się nie tylko na zaprezentowaniu praktyki wykorzystania klasycznych instytucji demokracji bezpośredniej (te bowiem zostały już w zasadzie kompleksowe zaprezentowane w literaturze przedmiotu), ale przede wszystkim na tych instytucjach i procedurach, które są mniej znane w praktyce państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Hałub, Olga. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Radajweski, Mateusz. Red.   Szmyt, Andrzej. Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-43-1

Language:

pol

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

TK