PLMET:

click here to follow the link

Title:

Znad Amuru do przestrzeni cyfrowej. Digitalizacja kolekcji dokumentów i fotografii Stanisława Poniatowskiego ze zbiorów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

Subject and Keywords:

Stanisław Poniatowski ; etnologia ; PTL ; digitalizacja

Abstract:

Publikacja Znad Amuru do przestrzeni cyfrowej. Digitalizacja kolekcji Stanisława Poniatowskiego ze zbiorów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, pod redakcją Stefanii Skowron-Markowskiej, (s. 129, Wrocław 2016) jest pracą zbiorową, w której głos mają realizatorzy projektu digitalizacji zbiorów etnologa Stanisława Poniatowskiego. Zamieszczono tu część etnologiczną, syntetyczny przegląd badań dalekiej Syberii przez polskich uczonych i umieszczono w tym kontekście sylwetkę Stanisława Poniatowskiego. Artykuły ukazują naukowy projekt PTL związany z udostępnieniem części bogatych zasobów dzięki digitalizacji materiałów we współpracy z Biblioteką Uniwersytecką we Wrocławiu. Zamieszczono tu także artykuł o fotografiach St. Poniatowskiego z badań terenowych i wartości kolekcji jako zabytku piśmiennictwa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Contributor:

Rudolf, Edyta Izabela. Rec. ; Rosiński, Franciszek. Rec.

Date issued:

2016

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-64465-21-5

Source:

I Met.-1055; I Met.-1056

Language:

pol

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego ; Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2016 ; © Copyright by Aleksandra Michałowska, Marta Nowakowska, Anna Skowron-Jaślanek, Stefania Skowron-Markowska, 2016

Autor opisu:

TK