Object

Title: Identyfikacja granic wolności i praw jednostki – prawnoporównawcza analiza tożsamego przypadku pod kątem praktyki stosowania prawa amerykańskiego i polskiego ; Identyfikacja granic wolności i praw jednostki – prawnoporównawcza analiza tożsamego przypadku pod kątem praktyki stosowania prawa amerykańskiego i polskiego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Identyfikacja granic wolności i praw jednostki – prawnoporównawcza analiza tożsamego przypadku pod kątem praktyki stosowania prawa amerykańskiego i polskiego

Subject and Keywords:

wolności i prawa jednostki   prawa człowieka   Sąd Najwyższy USA   Trybunał Konstytucyjny   Sąd Najwyższy   organy wymiaru sprawiedliwości   Konstytucja USA   Konstytucja RP   kara śmierci   dopuszczalność aborcji   małżeństwo osób tej samej płci   przeszukanie osoby   wolności osobista   wolność słowa   wolność religijna   prawo do posiadania broni   ekstradycja   prawa wyborcze   dostęp do informacji   nietykalność majątkowa   prawo własności   wolność zgromadzeń   prawo do sądu   sądy powszechne   sprawowanie wymiaru sprawiedliwości   charakter prawny wyroków   ograniczenie wolności i praw jednostki   standardy ochrony wolności i praw jednostki   ustawodawstwo krajowe   nietykalność osobista;   Poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych   wolny rynek idei   Gregg v. Georgia   Roe vs. Wade   Obergefell v. Hodges i inni   Larry Flynt przeciwko „Hustler Magazine”   Johnson v. Texas   Brandenburg v. Ohio   Burwell v. Hobby Lobby Stores   Inc.   Bush v. Gore   Milner v. Department of the Navy   Weeks vs USA   Stany Zjednoczone v. Alvarezowi-Machainowi   HOSANNA-TABOR EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH AND SCHOOL v. EEOC

Abstract:

W pracy chodzi o skonfrontowanie sposobu podejścia w amerykańskim i polskim systemie prawnym do rozwiązania określonego problemu z zakresu praw i wolności jednostki. To zarówno naturalne dążenie poznawcze, jak „u innych” definiuje się i rozwiązuje problemy prawne, jak i praktyczna potrzeba refleksji nad doskonaleniem własnego systemu prawa. Przy takim podejściu wychwycić się udaje zarówno „tożsamość” (istotę) określonego rozwiązania prawnego, jak i zewnętrzny kształt instytucji. Szansa pozytywnych rezultatów badawczych jest tym większa, im – choćby pozornie, ale nie tylko – odleglejsze od siebie są porównywane systemy. Porównanie (zestawienie, zderzenie) systemu amerykańskiego i polskiego było już w założeniu obiecujące, jako że chodzi – z jednej strony – o system tzw. prawa sądowego, z drugiej zaś strony – o system tzw. prawa ustawowego. Wyniki badawcze są też rzeczywiście satysfakcjonujące, ukazując zarówno to, co wspólne, jak i to, co różni systemy na gruncie analizowanej materii.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2016

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:78214   ISBN 978-83-65431-11-0

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 75)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

May 27, 2022

In our library since:

Jul 19, 2016

Number of object content hits:

7 157

Number of object content views in PDF format

10273

All available object's versions:

https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/79781

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information