PLMET:

click here to follow the link

Title:

Niepożądani czerwonoarmiści, ignorowani niemieccy antyfaszyści i honorowani esesmani : o statusie prawnym i realiach grobów oraz cmentarzy wojennych radzieckich i niemieckich w Polsce

Creator:

Mazurkiewicz, Jacek

Subject and Keywords:

cmentarze wojenne ; cmentarze wojenne niemieckie ; cmentarze wojenne radzieckie ; zbezczeszczenie grobu ; znieważenie grobu ; groby (prawo) ; prawna ochrona oraz likwidowanie pomników żołnierzy radzieckich ; pomniki poległych ; żołnierze radzieccy ; pochówki essesmanów ; Stroop, Jürgen (1895-1952)

Description:

Prawo chroniące w Polsce groby oraz cmentarze wojenne prawie nie budzi doniosłych kontrowersji. Zgodne jest, co do zasady, z ideą nakazującą respekt dla miejsca ostatniego spoczynku człowieka oraz jego dóbr osobistych, a także takich dóbr jego bliskich. Stanowi ono marginalny przedmiot zainteresowania rodzimych badaczy prawa3 być może również dlatego, że sporów prawnych, które by się z nim wiązały, jest mało, niewykluczone, że do policzenia na palcach jednej ręki. Rzeczywistość jednak skrzeczy. Groby i cmentarze wojenne radzieckie są od kilkunastu lat częstym obiektem różnorakich przejawów agresji, bezczeszczenia i dewastacji. Na cmentarzach wojennych niemieckich dochodziło do zupełnie innych zdarzeń, które również mają prawo budzić nie tylko zdziwienie, niesmak, ale i sprzeciw. To cząstka niedocenianego problemu o rozlicznych aspektach. Etycznym przed wszystkim. Religijnym także. Prawnym też. I oczywiście międzynarodowym. Ale również wychowawczym, kulturowym, medialnym, politycznym, ekonomicznym nawet

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Jacek Mazurkiewicz

Contributor:

Zagrobelny, Krzysztof. Rec.

Date issued:

2016

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-944487-1-4

Language:

pol

Rights holder:

Jacek Mazurkiewicz

Autor opisu:

WR U/PAdjm