PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych hipoteką przymusową

Creator:

Kopyściańska, Katarzyna

Subject and Keywords:

hipoteka przymusowa ; zobowiązanie podatkowe ; zabezpieczenie ; podatnik ; organ podatkowy ; egzekucja ; zaległość podatkowa ; hipoteka przymusowa łączna ; ordynacja podatkowa

Description:

Stan prawny na wrzesień 2015 r.

Abstract:

Hipoteka przymusowa w prawie podatkowym ma bez wątpienia interdyscyplinarny charakter. Mieści się ona wprawdzie głównie w obszarze prawa publicznego, to jednak uwzględniając istotę i charakter tego zabezpieczenia zobowiązań podatkowych, znaczna część zagadnień dotyczy również prawa prywatnego. Treść hipoteki przymusowej w prawie podatkowym jest zatem zgodna z cywilnoprawnym znaczeniem tego zabezpieczenia. Z uwagi chociażby na sposób jej powstawania, tj. przymusowy, pozaumowny, jak i rodzaj należności które zabezpiecza (publicznoprawne, podatkowe) ma ona szczególny charakter prawny, jednakże uznanie hipoteki przymusowej za ograniczone prawo rzeczowe umożliwia w obecnym stanie prawnym stosowanie do niej przepisów o hipotece umownej (zwykłej) oraz innych przepisów kodeksu cywilnego dotyczących ograniczonych praw rzeczowych. Podjęcie próby kompleksowego zbadania problematyki hipoteki przymusowej w prawie podatkowym jest konieczne z uwagi na potrzebę, częściowego chociażby, wypełnienia luki występującej w polskiej doktrynie prawa podatkowego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Błaszczak, Łukasz. Rec. ; Uniwersytet Wrocławski

Date issued:

2015

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-61370-99-4 (druk) ; ISBN 978-83-65431-00-4 (pdf)

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 69)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Katarzyna Kopyściańska

Autor opisu:

TK