PLMET:

click here to follow the link

Title:

Teoretyczne i praktyczne aspekty realizacji prawa petycji

Subject and Keywords:

petycje ; prawo petycji ; prawo do petycji ; prawo do składania petycji ; geneza petycji ; źródła petycji ; charakter prawa petycji ; interes publiczny ; skargi i wnioski ; petycja a skargi i wnioski ; prawo petycji w Wielkiej Brytanii ; prawo petycji w USA ; prawo petycji w RFN ; prawo petycji w Szwajcarii ; prawo petycji w Austrii ; petycja w Ameryce Łacińskiej ; petycja do Parlamentu Europejskiego ; petycja do PE ; petycja w działalności Senatu RP ; prace Komisji Konstytucyjnej ZN ; treść prawa petycji ; zakres podmiotowy prawa petycji ; zakres przedmiotowy prawa petycji ; społeczeństwo obywatelskie ; dostęp do informacji publicznej ; petycja a wysłuchanie publiczne ; actio popularis ; forma petycji ; elektroniczna forma petycji ; pisemna forma petycji ; uzupełnienie petycji ; procedura rozpatrzenia petycji ; petycja wielokrotna ; odpowiedź na petycję ; rozstrzygnięcie petycji

Abstract:

Publikacja poświęcona została prawu petycji. Instytucja ta od wejścia w życie Konstytucji RP z 1997 r. czekała na swoje ustawowa unormowanie. Przez blisko dwie dekady petycje, skargi i wnioski traktowano łącznie, nie wskazując, na czym polega różnica pomiędzy nimi. Uchwalenie i wejście w życie nowej ustawy o petycjach daje nowe szanse rozwoju tej ważnej instytucji społeczeństwa obywatelskiego, ale i otwiera pola do dyskusji. Niniejsza publikacja jest więc próbą poszukiwania odpowiedzi nie tylko na pytania, np. jak określić podmioty prawa petycji i jaką procedurę jej rozpatrzenia przyjąć, ale także jak jest jej geneza, czym jest i co wyróżnia petycję spośród innych instytucji.Publikacja jest więc zarówno ukazaniem zróżnicowanego stanowiska doktryny w zakresie zagadnień teoretyczno-prawnych i prawno-porównawczych prawa petycji, ale także i próbą analizy aktualnych rozwiązań konstytucyjnym i ustawowych.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red ; Jabłoński, Mariusz. Red. ; Banaszak, Bogusław. Rec.

Date issued:

2015

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-61370-63-5

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 62)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

click here to follow the link

Licence:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Licence text:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

TK