PLMET:

click here to follow the link

Title:

Teoretyczne i praktyczne aspekty realizacji prawa petycji

Subject and Keywords:

petycje   prawo petycji   prawo do petycji   prawo do składania petycji   geneza petycji   źródła petycji   charakter prawa petycji   interes publiczny   skargi i wnioski   petycja a skargi i wnioski   prawo petycji w Wielkiej Brytanii   prawo petycji w USA   prawo petycji w RFN   prawo petycji w Szwajcarii   prawo petycji w Austrii   petycja w Ameryce Łacińskiej   petycja do Parlamentu Europejskiego   petycja do PE   petycja w działalności Senatu RP   prace Komisji Konstytucyjnej ZN   treść prawa petycji   zakres podmiotowy prawa petycji   zakres przedmiotowy prawa petycji   społeczeństwo obywatelskie   dostęp do informacji publicznej   petycja a wysłuchanie publiczne   actio popularis   forma petycji   elektroniczna forma petycji   pisemna forma petycji   uzupełnienie petycji   procedura rozpatrzenia petycji   petycja wielokrotna   odpowiedź na petycję   rozstrzygnięcie petycji

Abstract:

Publikacja poświęcona została prawu petycji. Instytucja ta od wejścia w życie Konstytucji RP z 1997 r. czekała na swoje ustawowa unormowanie. Przez blisko dwie dekady petycje, skargi i wnioski traktowano łącznie, nie wskazując, na czym polega różnica pomiędzy nimi. Uchwalenie i wejście w życie nowej ustawy o petycjach daje nowe szanse rozwoju tej ważnej instytucji społeczeństwa obywatelskiego, ale i otwiera pola do dyskusji. Niniejsza publikacja jest więc próbą poszukiwania odpowiedzi nie tylko na pytania, np. jak określić podmioty prawa petycji i jaką procedurę jej rozpatrzenia przyjąć, ale także jak jest jej geneza, czym jest i co wyróżnia petycję spośród innych instytucji.Publikacja jest więc zarówno ukazaniem zróżnicowanego stanowiska doktryny w zakresie zagadnień teoretyczno-prawnych i prawno-porównawczych prawa petycji, ale także i próbą analizy aktualnych rozwiązań konstytucyjnym i ustawowych.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Banaszak, Bogusław. Rec.

Date issued:

2015

Resource Type:

tekst

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-61370-63-5

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 62)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

TK