Object

Title: Wychowanie w Rodzinie, T. 9 (1/2014)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wychowanie w Rodzinie, T. 9 (1/2014)

Alternative title:

Family Upbringing, T. 9 (1/2014)

Subject and Keywords:

family   upbringing   children   history of upbringing  
rodzina   wychowanie   dzieci   historia wychowania

Description:

Tyt. T. 9.: Tożsamości rodzin na przestrzeni XIX i XXI[!] wieku

Abstract:

"Wychowanie w Rodzinie" to czasopismo poświęcone problematyce rodziny w ujęciu historycznym i współczesnym. Publikuje oryginalne artykuły autorów polskich i zagranicznych, stanowiące głos w humanistyczno-społecznym dyskursie nad rodziną, będące zarówno doniesieniami z badań, jak rozprawami teoretycznymi. Publikowane teksty w głównej mierze przynależą do takich dyscyplin naukowych, jak historia wychowania oraz pedagogika rodziny, jednakże coraz częściej na naszych łamach wypowiadają się przedstawiciele innych subdyscyplin pedagogiki, a także psychologii, socjologii, archeologii, filologii oraz prawa.

Table of contents:

Rozdział I. Kulturowe oblicza rodziny współczesnej
Marie MAREČKOVÁ Więzy rodzinne i relacje międzypokoleniowe w rodzinach europejskich w XX wieku, s.15
Alicja SZERLĄG Kulturowy potencjał wychowania w rodzinie na styku kultur – orientacje rodziców i dzieci, s.23
Łukasz ALBAŃSKI Czy miłość nie rozróżnia kolorów? Międzyrasowa adopcja w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, s.41
Luminita DUMANESCU Wychowanie w rodzinie w Rumunii w czasach komunizmu, s.49
Adnan TUFEKČIĆ Dorastanie i wychowanie w tradycyjnej rodzinie w Bośni i Hercegowinie, s.63
Larysa KOVALCHUK Rola rodziny i szkoły w kształtowaniu kultury myślenia, tożsamości kulturowej i tolerancji u młodej osoby, s.93
(Роль семьи и школы в формировании культуры мышления, культурной идентичности и толерантности личности молодого человека), s.109
Łukasz RYSZKA Rola i znaczenie przekazu pokoleniowego w krzewieniu świadomości narodowo-kulturowej na przykładzie współczesnej Polonii w Niemczech, s.127
Patricia HYJER DYK Wyzwania związane z przekazywaniem wartości rodzinnych w kontekstach wielokulturowych, s.149

Rozdział II. Rodzina kolebką tożsamości narodowej młodego pokolenia
Barbara JĘDRYCHOWSKA Żony XIX-wiecznych zesłańców jako organizatorki życia rodzinnego na Syberii, s.161
Inna JÄRVA Rola dziadków w rodzinie i wychowaniu dzieci wśród Rosjan mieszkających w Estonii, s.175
Tatjana A. GONČAROVA Rodzinny poziom przekazywania tradycji katolickich przez Polaków i Białorusinów na Syberii, s.185
(Семейный уровень трансляции католических традиций у поляков и белорусов Сибири), s.193
Urszula WRÓBLEWSKA Uwarunkowania społeczno-kulturowe wychowania w rodzinach tatarskich w Drugiej Rzeczypospolitej, s.201
Romana MYKHAYLYSHYN Ukraińskie narodowe tradycje rodzinnej edukacji dzieci i młodzieży ............ 219
(Украинские национальные традиции семейного воспитания детей и молодежи), s.231
Anna HARATYK Chata góralska jako środowisko życia rodzinnego na Podhalu (XIX – początek XX wieku), s.243

Rozdział III. Pomoc i wsparcie czy monopol państwa na wychowanie w rodzinie
Iryna MYSHCHYSHYN Opiekuńczo-wychowawcze placówki ukraińskich towarzystw zakonnych Galicji jako forma kompensacji wychowania rodzinnego (koniec XIX – pierwsza połowa XX wieku), s.263
(Опекунско-воспитательные учреждения украинских монашеских объединений Галиции как форма компенсации семейного воспитания кон. ХІХ – первая пол. ХХ вв.), s. 271
Joanna SOSNOWSKA Instytucje wychowania przedszkolnego w wielokulturowej Łodzi w latach 1924–1939. Organizacja, zadania, formy działania, s.281
Ewelina PIECUCH Wsparcie dziecka romskiego przez rodzinę w integracji społecznej, s.307
Arkadiusz URBANEK Postrzeganie instytucji wspomagających rodzinę w perspektywie doświadczeń dzisiejszych skazanych Polaków i cudzoziemców, s.325

Place of publishing:

Wrocław   Jelenia Góra

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Contributor:

Walasek, Stefania. Red.   Szerląg, Alicja. Red.

Date issued:

2014

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:64842   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze   Copyright by Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Feb 16, 2023

In our library since:

Sep 28, 2015

Number of object content hits:

2 148

Number of object content views in PDF format

3042

All available object's versions:

https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/66489

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Wychowanie w Rodzinie, T. 9 (1/2014) Feb 16, 2023

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information