Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Speculum spiritualiu[m] : in quo no[n] solum de vita actiua et co[n]templatiua: verum etia[m] de vicus, quibus humana mens inquinatur, ac virtutibus quibus in deu[m] acce[n]ditur p[er]pulchre tractatur [...]. Additur insuper et opusculum Ricardi Hampole de eme[n]datione vite: ac de regula bene vivendi.

Alternative title:

Emendatio vitae

Subject and Keywords:

16 w. ; Kolekcje Piastowskie ; teologia ; drzeworyty ; św. Grzegorz - ikonografia ; św. Beda Czcigodny - ikonografia ; św. Tomasz - ikonografia ; św. Augustyn - ikonografia ; metaloryty ; ikonografia chrześcijańska

Description:

[10], CCviij, [10] k. : il. ; ; Autorstwo przypisuje się Jamesowi Wattonowi ; Zawiera dwa kolofony - na k. 208 verso (po dziele głównym) z datą: Anno [...] millesimo q[uin]ge[n]tesimodeci[m]o kale[n]das decembris oraz na końcu publikacji z informacją o nakładcy i drukarzu i z datą: Anno [...] millesimo quingentesimo decimo. ; Cristophorus Schonfelt donat hunc libellum patribus Carthusiensibus in amoris et observantie sue erga eos monimentum 1514 [nota na s. tyt.] ; Eigenthum der Petro-Paulinischen Kirchen-Bibliothek [ekslibris] ; Na ostatniej stronie herb nakładcy Williama Brettona ; Nazwiska księgarzy wg Renouard/Moreau, Inventaire ; Ilustracje: na s. tyt. 4 drzeworyty z wizerunkami świętych Grzegorza, Bedy, Tomasza, Augustyna oraz metaloryt groszkowany z przedstawieniem Trójcy św. i symbolami Ewangelistów; na k. A10 verso metaloryt groszkowany z obrazem Kalwarii; na k. 208 recto dwa metaloryty groszkowane - Ukrzyżowanie oraz Chrystus Boleściwy z narzędziami Męki ; Druk dwuszpaltowy ; Marginalia ; Proweniencja: Schönfeld, Christoph ; Proweniencja: Klasztor Kartuzów (Legnica) ; Proweniencja: Biblioteka kościoła św. Piotra i Pawła (Legnica)

Place of publishing:

London

Publisher:

Hopyl, Wolfgang (14..-1522). Druk. ; Bretton, William (1485?-1526). Nakł. ; Jacobi, Henry (14..-1514). Księg. ; Pelgrim, Joyce (14..-1526?). Księg.

Contributor:

Watton, John (fl. 1360-1370). Aut. domn. ; Rolle de Hampole, Richard (1290?-1349)

Date:

(1 XII 1510)

Resource Type:

stary druk

Format:

text/xml

Bibliographic citation:

Adams, S 1558 ; Renouard/Moreau, Inventaire, 1, 387, 203 ; DNB online ; ICCU online

Source:

XV.F.931,1

Language:

lat

WUL Catalog:

click here to follow the link

Rights Management:

Domena publiczna

Licence:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Licence text:

click here to follow the link

Location of original object:

BUWr Oddział Starych Druków

Autor opisu:

KGr