Object

Title: Działalność w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych w świetle przepisów prawa polskiego i dyrektywy MiFID

PLMET:

click here to follow the link

Description:

Stan prawny na koniec grudnia 2013 r.

Abstract:

Dystrybutorzy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych odgrywają kluczową rolę w zabezpieczeniu interesów inwestorów oraz zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania rynku zbiorowego inwestowania. Przedsiębiorcy ci, pełniący funkcję pośredników w procesie inwestycyjnym, wywierają istotny wpływ na podejmowane przez nabywców jednostek uczestnictwa decyzje w zakresie doboru funduszy do ich profilu inwestycyjnego. Nie zawsze kierują się jednak interesem swoich klientów, narażając ich na nietrafione inwestycje. Rolą regulacji prawnych w tym obszarze jest zapewnienie prawidłowości działalności dystrybucyjnej i jej zgodności z zasadami uczciwego obrotu, a przez to ograniczenie skali występujących w tym zakresie nadużyć. W niniejszym rozdziale została przedstawiona analiza wymogów prawnych stosowanych w Polsce wobec dystrybutorów jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz ich obowiązków w stosunku do klientów w świetle przepisów dyrektywy MiFID I, dyrektywy MiFID II i u.f.i. Uzupełniona ona została o ocenę ich znaczenia dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników funduszy inwestycyjnych na podstawie czteroletniej praktyki stosowania na krajowym rynku kapitałowym. Podniesione zostały także postulaty de lege lata i de lege ferenda.

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:bibliotekacyfrowa.pl:50166 ; ISBN 978-83-61370-62-8

Language:

pol

Relation:

(Studia Finansowoprawne ; nr 4)

Rights Management:

© Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Licence:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Licence text:

click here to follow the link

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

TK ; WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jun 17, 2014

In our library since:

May 20, 2014

Number of object content hits:

2 692

All available object's versions:

https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/49662

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information