Object

Title: Regulacja MIFID - skutki prawne dla funkcjonowania rynku finansowego - Wstęp

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Regulacja MIFID - skutki prawne dla funkcjonowania rynku finansowego - Wstęp

Subject and Keywords:

rynek kapitałowy   fundusze inwestycyjne   akty wykonawcze i delegowane   klient detaliczny   wertykalny i horyzontalny skutek dyrektyw   przedsiębiorstwa inwestycyjne   UCITS   klient profesjonalny   usługi inwestycyjne   doktryna odpowiedzialności odszkodowawczej   rynek finansowy Unii Europejskiej   zarządzanie aktywami   zasada bezpośredniego skutku prawa unijnego   skutki niedochowania obowiązków informacyjnych   dystrybutorzy jednostek uczestnictwa   firma inwestycyjna   MiFID   implementacja i transpozycja dyrektywy   doradztwo inwestycyjne   bezpośrednie stosowanie dyrektyw   MiFIR   obowiązki informacyjne firm inwestycyjnych

Description:

Stan prawny na koniec grudnia 2013 r.

Abstract:

Pakiet MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), obejmujący trzy unijne akty prawne, wzajemnie ze sobą powiązane, które są przedmiotem rozważań niniejszej monografii, tj.: dyrektywa 2004/39/WE, dyrektywa Komisji 2006/73/WE, rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1287/2006, stanowi regulację prawną, która ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania rynku instrumentów finansowych (rynku kapitałowego), będącego elementem jednolitego rynku finansowego Unii Europejskiej. Niniejsza monografia prezentuje różne aspekty ochrony inwestora, zwłaszcza nieprofesjonalnego klienta usług inwestycyjnych, która stała się celem regulacji MIFID. Jej wyznacznikiem było także stworzenie wzorca działania transparentnej firmy inwestycyjnej, zgodnie z zasadą najlepszego zlecenia i wzorca klienta, świadomego ryzyka i swoich uprawnień na rynku finansowym. Przedstawiana monografia, w kompleksowy sposób, nie tylko prywatno -(przede wszystkim rozwiązania nakierowane na ochronę inwestorów), ale i publicznoprawny (m.in. procesy licencyjne, wymogi w odniesieniu do kadry zarządzającej), porusza wszystkie wskazane i istotne dla funkcjonowania rynku finansowego kwestie i jednocześnie nawiązuje do projektowanych zmian w tym zakresie w przededniu ich uchwalenia (organy prawodawcze osiągnęły właśnie porozumienie dotyczące ostatecznego kształtu regulacji nowego pakietu MiFID II.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego   Rutkowska-Tomaszewska, Edyta. Red.   Nieborak, Tomasz Rec.   Uniwersytet Wrocławski. Koło Naukowe Prawa Finansowego Fiscus

Date:

2014

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:50162   ISBN 978-83-61370-62-8

Language:

pol

Relation:

(Studia Finansowoprawne ; nr 4)

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

TK   WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jun 15, 2021

In our library since:

May 20, 2014

Number of object content hits:

1 478

Number of object content views in PDF format

1904

All available object's versions:

https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/49658

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information