PLMET:

click here to follow the link

Title:

Proceduralnoprawna determinacja nadzoru wojewody nad działalnością prawotwórczą organów jednostek samorządu terytorialnego

Creator:

Dytko, Jan

Subject and Keywords:

samorząd terytorialny ; jednostki samorządu terytorialnego ; prawo miejscowe ; nadzór nad samorządem terytorialnym ; wojewoda ; regionalne izby obrachunkowe ; prawo ustrojowe ; postępowanie administracyjne ; postępowanie nadzorcze ; wadliwość aktu prawa miejscowego ; rozstrzygnięcie nadzorcze ; skarga na akt nadzoru

Description:

Rozprawa przedstawia nadzór widziany przez pryzmat instytucji prawa proceduralnego. Jej przedmiotem jest nadzór wojewody nad aktami prawa miejscowego stanowionymiprzez organy jednostek samorządu terytorialnego. Do analizy przepisów prawa w powyższymzakresie autor wykorzystuje bogaty dorobek nauki prawa oraz orzecznictwosądowe i nadzorcze. Rozważania zawarte w pracy mają zatem charakter prawniczy. Koncentrująsię na prezentacji i analizie materiału normatywnego, orzecznictwa sądowegoi nadzorczego oraz poglądów nauki prawa. Przeprowadzone w rozprawie rozważania będąkonfrontowały istniejące poglądy ze stanowiskiem autora.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa

Contributor:

Ofiarska, Małgorzata. Rec.

Date:

2013

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-61370-61-1

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 21)

Rights Management:

© Copyright by Jan Dytko

Licence:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Licence text:

click here to follow the link

Autor opisu:

TK ; WR U/PAdjm