PLMET:

click here to follow the link

Title:

Administracja publiczna i społeczeństwo obywatelskie w państwie prawa

Creator:

Blicharz, Jolanta (1961- )

Subject and Keywords:

administracja publiczna ; autonomia jednostki ; autonomia społeczeństwa obywatelskiego ; sektor publiczny ; społeczeństwo obywatelskie ; państwo prawa ; sprawiedliwość społeczna ; efektywność ; efektywność ekonomiczna ; sektor obywatelski ; ekonomizacja sektora obywatelskiego ; globalizacja ekonomiczna ; globalizacja kulturowa ; wykluczenie społeczne ; relacje między państwem a społeczeństwem obywatelskim ; sytuacja prawna osób wykluczonych ; Kościół katolicki ; encykliki ; transformacja sektora obywatelskiego ; przeobrażenia sektora publicznego ; grupy interesu ; polityka publiczna ; spółdzielnie socjalne ; ekonomia społeczna ; podmioty ekonomii społecznej ; wolność ; liberalizm ; neoliberalizm ; silne państwo ; silne społeczeństwo obywatelskie ; kapitał społeczny ; polityka socjalna ; polityka społeczna ; prawo socjalne ; zadania publiczne ; prywatyzacja ; decentralizacja ; państwo opiekuńcze ; demokracja ; doktryna subsydiarności

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa

Contributor:

Uniwersytet Wrocławski

Date:

2012

Resource Type:

książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-61370-05-5

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 13)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Rights Management:

© Copyright by Jolanta Blicharz

Licence:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Licence text:

click here to follow the link

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii