Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Obowiązek badania wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego klienta według MiFID a możliwe działania nadzorcze

Creator:

Pest, Przemysław

Subject and Keywords:

instrumenty finansowe ; klient ; fundusze inwestycyjne ; firmy inwestycyjne ; Komisja Nadzoru Finansowego ; nadzór finansowy ; dyrektywa MiFID ; kwestionariusz

Description:

Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Finansowego FISCUS, działające przy Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Administracjii Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, przy udziale Komisji Nadzoru Finansowego, Wrocław, 27-28 października 2011 r.

Publisher:

Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa

Contributor:

Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego ; Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Koło Naukowe Prawa Finansowego Fiscus ; Rutkowska-Tomaszewska, Edyta. Red. ; Fojcik-Mastalska, Eugenia (1943- ). Red.

Date:

2011

Resource Type:

książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-61370-88-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (Studia Finansowoprawne ; nr 1)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Rights Management:

© Copyright by Eugenia Fojcik-Mastalska & Edyta Rutkowska-Tomaszewska

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm