Object

Title: Godność człowieka i dobro wspólne w papieskim nauczaniu społecznym (1878-2005)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Godność człowieka i dobro wspólne w papieskim nauczaniu społecznym (1878-2005)

Creator:

Sadowski, Mirosław (1964- )

Subject and Keywords:

John Paul II (pope ; 1920-2005)   human person   Paul VI (pope ; 1897-1978)   common good   human rights   Pius XII (pope ; 1876-1958)   Leo XIII (pope ; 1810-1903)   John XXIII (pope ; 1881-1963)   human dignity   human liberty   solidarity   pope   Pius XI (pope ; 1857-1939)  
prawa człowieka   Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)   osoba ludzka   imago Dei   katolicka nauka społeczna   Jan XXIII (papież ; 1881-1963)   Pius XI (papież ; 1857-1939)   personalizm   godność człowieka   Leon XIII (papież ; 1810-1903)   dignitas humana   subsydiarność   bonum commune   dobro wspólne   Maritain, Jacques (1882-1973)   życie ludzkie   Pius XII (papież ; 1876-1958)   solidaryzm   Paweł VI (papież ; 1897-1978)   nauczanie społeczne Kościoła   nauczanie papieskie

Description:

Praca habilitacyjna. Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych, 2011  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

Celem pracy było wykazanie, że ludzka godność i dobro wspólne stanowią rdzeń papieskiego nauczania społecznego od jego narodzin, zapoczątkowanych w 1878 r. przez Leona XIII, aż do schyłku pontyfikatu Jana Pawła II, zatem do 2005 roku. Autor dowodzi, że wymienione kategorie pomimo pewnej ewolucji pozostają w swych zasadniczych punktach niezmienne, oraz przekonuje dlaczego należy rozpatrywać je kumulatywnie. Książka została podzielona na pięć części. Dwa pierwsze rozdziały mają charakter teoretyczny i są swego rodzaju wprowadzeniem do papieskiego nauczania społecznego w kwestii ludzkiej godności i dobra wspólnego. Rozdziały od trzeciego do piątego poświęcone są analizie papieskiego nauczania społecznego w latach 1878-2005 i dotyczą nauczania następujących papieży: rozdział III - Leona XIII, Piusa XI i Piusa XII, rozdział IV - Jana XXIII i Pawła VI. Ostatni, V rozdział dotyczy analizy poglądów na ludzką godność i dobro wspólne w nauczaniu Jana Pawła II. Autor rozprawy przekonuje, że dla papieża Polaka chrześcijaństwo stanowi przyczynę i źródło ludzkiej godności i dobra wspólnego. Główna teza pracy głosi, że w oparciu o idee dignitas humana i bonum commune papieska nauka społeczna rozważa a także rozstrzyga całe spektrum fundamentalnych zagadnień dotyczących religii, moralności, filozofii, kultury, prawa, polityki, a nawet ekologii. W nauczaniu papieskim dostrzec można próbę wprowadzenia do dyskursu publicznego, w kontekście ludzkiej godności i dobra wspólnego, takich klasycznych idei i wartości jak: prawda, dobro, sprawiedliwość, sumienie, miłość, miłosierdzie czy cnota. Zdaniem Autora to właśnie dzięki papieskiemu nauczaniu społecznemu, w świecie pełnym dekonstrukcji klasycznych wartości i starań o unicestwienie tradycyjnej etyki, pozostała nam jedynie ludzka godność, jako fundament, a jednocześnie najważniejszy składnik dobra wspólnego, albo naszego człowieczeństwa.

Place of publishing:

Wrocław

Degree name:

doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa

Degree discipline:

nauki prawne

Degree grantor:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Publisher:

Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa   Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa Administracji i Ekonomii

Contributor:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii   Chojnicka, Krystyna (1951- ). Rec.   Juros, Helmut (1933- ). Rec.   Maciejewski, Marek (1950- ). Rec.   Pazdan, Maksymilian (1936- ). Rec.

Date accepted:

2011-05-09

Date issued:

2010

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

książka   rozprawa habilitacyjna

Identifier:

ISBN 978-83-61370-24-6

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(E-Monografie)   (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Habilitacje ; nr 2)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

Objęty pełną ochroną prawnoautorską

License:

Obiekt chroniony prawem autorskim lub prawami pokrewnymi   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Mirosław Sadowski, 2010

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Apr 7, 2022

All available object's versions:

https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/28118

Show description in RDF format:

RDF

Download descriptions of component publications in RDF format:

RDF ZIP

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information