Object

Title: Plansze miesięczne wilgotności powietrza : stacja Wrocław-Biskupin : 1989

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Plansze miesięczne wilgotności powietrza : stacja Wrocław-Biskupin : 1989

Group publication title:

Plansze temperatury i wilgotności powietrza : stacja Wrocław-Biskupin

Creator:

Department of Climatology and Atmosphere Protection, Institute of Geography and Regional Development, University of Wroclaw   Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski

Subject and Keywords:

wilgotność powietrza   plansze miesięczne   hygrogramy

Description:

Plansze dekadowe i miesięczne prezentujące pomiary wilgotności powietrza dla stacji Wrocław-Biskupin w okresie 1961-1990.  
W tabelach wilgotność względna powietrza, wartości godzinne, odczytane z pasków i obliczone po poprawkach.

Digitisation sponsor:

Leopoldina online   click here to follow the link

Technique of making:

rękopis   druk

Date created:

1961-1990

Resource Type:

zestaw danych

Language:

pol

Spatial coverage:

Wrocław - Biskupin

Temporal coverage:

1961-1990

Access rights:

Publicly available without restrictions  
Dostępne publicznie bez ograniczeń

License:

click here to follow the link   CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication  
Uznanie CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Przekazanie do Domeny Publicznej   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski   University of Wroclaw

Location of original object:

Department of Climatology and Atmosphere Protection, Institute of Geography and Regional Development, University of Wroclaw  
Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski

Object collections:

Last modified:

Oct 13, 2022

All available object's versions:

https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/144801

Show description in RDF format:

RDF

Download descriptions of component publications in RDF format:

RDF ZIP

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information