Object

Title: Family Upbringing, T. 25 (2/2021) ; Wychowanie w Rodzinie, T. 25 (2/2021)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Family Upbringing, T. 25 (2/2021)  
Wychowanie w Rodzinie, T. 25 (2/2021)

Subject and Keywords:

family   upbringing   children   history of upbringing  
rodzina   wychowanie   dzieci   historia wychowania

Abstract:

„Wychowanie w Rodzinie” (“Family Upbringing”) is a journal dedicated to the problems of the family in the historical and the contemporary approach. The published original articles – written by authors from Poland and other countries who discuss research results as well as theories – constitute a voice in humanities and social sciences discourse on the family. Although the majority of the published papers belong to such branches of social sciences as history of education and pedagogy of the family it is increasingly often that the work of scholars of other sub-disciplines of pedagogy as well as psychology, sociology, archaeology, literary studies, linguistics, and law is presented.  
"Wychowanie w Rodzinie" to czasopismo poświęcone problematyce rodziny w ujęciu historycznym i współczesnym. Publikuje oryginalne artykuły autorów polskich i zagranicznych, stanowiące głos w humanistyczno-społecznym dyskursie nad rodziną, będące zarówno doniesieniami z badań, jak rozprawami teoretycznymi. Publikowane teksty w głównej mierze przynależą do takich dyscyplin naukowych, jak historia wychowania oraz pedagogika rodziny, jednakże coraz częściej na naszych łamach wypowiadają się przedstawiciele innych subdyscyplin pedagogiki, a także psychologii, socjologii, archeologii, filologii oraz prawa.

Table of contents:

1. Małgorzata Krakowiak: Wychowanie w rodzinie włościańskiej w świetle listów czytelników „Zorzy”
2. Ryszard Ślęczka, Adam Ruta: Nauczyciel i wychowawca Profesor Zygmunt Ruta (1932–2021) – życie i nauka Teacher and tutor Professor Zygmunt Ruta (1932–2021) - life and science
3. Mirosław Kowalski: Edukacyjne konteksty katolickiej nauki społecznej w ujęciu Jana Pawła II ( analizy i refleksje)
4. Marek Budajczak: Podstawowe pojęcia namysłu nad moralnością
5. Katarzyna Forecka-Waśko: "Wolność dziecka w koncepcjach pedagogicznych Emila Jaques-Dalcroze’a i Janusza Korczaka
6. Katarzyna Kmita-Zaniewska: Swobodna zabawa w przedszkolu. Ku edukacyjnej wolności
7. Rozalia Ligus: „Jesteśmy ludźmi o dwóch sercach. Pierwsze zostało w Bośni, a drugie bije dla Polski”. Międzypokoleniowe konceptualizacje tożsamości w rodzinie dolnośląskiej– perspektywa biograficzna
8. Halina Guzy-Steinke: Norma wzajemności w środowisku rodzinnym. Relacje dzieci z rodzicami w kontekście wzajemności
9. Jarosław Czepczarz, Agata Czepcarz: Znaczenie opieki nad wnukami w jakości życia osób w podeszłym wieku
10. Marta Czechowska-Bieluga, Agnieszka Lewicka-Zelent: Marital satisfaction – a literature review
11. Piotr Kwiatkowski: Funkcjonalność wychowawcza rodziny generacyjnej i osobowość wrażliwa a przystosowanie zawodowe. Pośrednicząca rola resilience-cechy
12. Tamara Zacharuk, Sławomir Sobczak: Predykcyjna rola modeli socjalizacji w przewidywaniu kompetencji młodzieży w starszym wieku szkolnym
13. Joanna Szafran, Anna Cwojdzińska: Kindness as an important element of social emotional education at school: translation and initial validation of the polish verison of the school kindess scale-a preliminary study
14. Justyna Świerczyńska, Beata Pawłowska: Mental health in mothers of children with autism spectrum disorder and its relation to maternal coping styles, sense of coherence and assessment of the child's emotional, social and behavioral functioning
15. Małgorzata Płoszaj, Joanna Kossewska: Efektywność terapii poznawczo-behawioralnej –modyfikacja poziomu lęku i samooceny u rodziców dzieci z ASD
16. Emilia Grzesiak: Terapia systemowa rodzin jako jeden ze sposobów rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży
17. Agnieszka Kozłowska Łukasz P.Ratajczak: The EU work-life balance directive – will it be a game changer for family policy in Poland?
18. Marciniak Mateusz: Jakość kształcenia na uczelniach zagranicznych a mobilność edukacyjna studentek pedagogiki
19.Joanna Szczyrba-Poroszewska: Znaczenie muzyki w domach rodzinnych studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
20. Emilia Olejnik- Krupa: Sprawność językowa uczniów edukacji wczesnoszkolnej w ocenie rodziców. (Nie)formalne oczekiwania a rzeczywistość


Place of publishing:

Wrocław

Date issued:

2021

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:132936

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 25 (2/2021)

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Attribution, ShareAlike (CC BY-SA 4.0)  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 4.0)

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

B.Z., z.m.

Object collections:

Last modified:

Dec 28, 2021

In our library since:

Dec 23, 2021

Number of object content hits:

178

Number of object content views in PDF format

172

All available object's versions:

https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/142735

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Wychowanie w Rodzinie, T. 25 (2/2021) Dec 28, 2021

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information