Object

Title: Family Upbringing, T. 24 (1/2021) ; Wychowanie w Rodzinie, T. 24. (1/2021)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Family Upbringing, T. 24 (1/2021)  
Wychowanie w Rodzinie, T. 24. (1/2021)

Subject and Keywords:

family   upbringing   children   history of upbringing  
rodzina   wychowanie   dzieci   historia wychowania

Abstract:

„Wychowanie w Rodzinie” (“Family Upbringing”) is a journal dedicated to the problems of the family in the historical and the contemporary approach. The published original articles – written by authors from Poland and other countries who discuss research results as well as theories – constitute a voice in humanities and social sciences discourse on the family. Although the majority of the published papers belong to such branches of social sciences as history of education and pedagogy of the family it is increasingly often that the work of scholars of other sub-disciplines of pedagogy as well as psychology, sociology, archaeology, literary studies, linguistics, and law is presented.  
"Wychowanie w Rodzinie" to czasopismo poświęcone problematyce rodziny w ujęciu historycznym i współczesnym. Publikuje oryginalne artykuły autorów polskich i zagranicznych, stanowiące głos w humanistyczno-społecznym dyskursie nad rodziną, będące zarówno doniesieniami z badań, jak rozprawami teoretycznymi. Publikowane teksty w głównej mierze przynależą do takich dyscyplin naukowych, jak historia wychowania oraz pedagogika rodziny, jednakże coraz częściej na naszych łamach wypowiadają się przedstawiciele innych subdyscyplin pedagogiki, a także psychologii, socjologii, archeologii, filologii oraz prawa.

Table of contents:

1. Monika Lewicka: „Matka Polka Pandemiczna ”- życie codzienne współczesnych matek w czasie pandemii
2. Marta Krasuska-Betiuk, Paulina Dropia: Blaski i cienie edukacji domowej w przekonaniach praktykujących ją matek
3. Kinga Kuszak, Anna Basińska: Rozmowa z dzieckiem w rodzinie w perspektywie przyszłych pedagożek
4. Ewa Bochno: Rozmowa ponownie czy rozmowa od nowa?Rozmowa jako niezbędny warunek stworzenia „nowej” szkoły po pandemii
5. Aneta Klementowska: Pandemia COVID-19 a realizacja funkcji opiekuńczo-wychowawczejw wiejskich rodzinach wielodzietnych – wybrane problemy
6. Sławomira Kamińska-Berezowska: Bezpieczeństwo pracy zdalnej w oświacie w dobie pierwszej fali COVID-19 a konflikt ról zawodowych i rodzinnych – refleksje z badań
7. Sławomir Sobczak, Tamara Zacharuk: Predykcja oceny lekcji online w kontekście bierności i aktywności podczas zajęć, oraz dodatkowego zaangażowania uczniów szkół ponadpodstawowych
8. Sylwia Jaskulska, Barbara Jankowiak, Mateusz Marciniak, Michał Klichowski: Edukacja zdalna w czasie pandemii COVID-19 w doświadczeniach uczniów i uczennic:ocena relacji szkolnych i jej uwarunkowania
9. Anna Sobczak: Praca zdalna w warunkach pandemii COVID-19. Problemy efektywności i nierówności społecznych
10. Beata Pietkiewicz Pareek: Wpływ pandemii Covid-19 na dynamikę tradycyjnej rodziny połączonej „joint family” w Indiach
11. Barbara Grabowska, Wiktoria Malawska, Luba Ślósarz: Wyzwania i perspektywy pracy z młodzieżą w obliczu reformowania systemu ochrony zdrowia
12. Mirosław Kowalski: Zdrowie dzieci i młodzieży jako produkt medialny? (analizy i refleksje)
13. Hubert Tomkowiak: ACE study jako istotny drogowskaz dla kierunku działań edukacyjnych i profilaktycznych w systemie oświaty
14. Bożena Kanclerz: Wyzwania i perspektywy pracy z młodzieżą w obliczu reformowania systemu ochrony zdrowia
15. Agnieszka Twaróg-Kanus: Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych przez rodziców
16. Marta Makarewicz: Sposoby wspierania motywacji do uczenia się w alternatywnym modelu edukacji – perspektywa rodziców uczniów w młodszym wieku szkolnym
17. Karolina Kantyka-Dziwisz: Oddziaływanie procesu muzykoterapeutycznego na funkcjonowanie rodziny dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych
18. Justyna Świerczyńska, Beata Pawłowska, Izabela Chojnowska-Ćwiąkała, Beata Troczyńska: Psychologiczna charakterystyka perfekcjonizmu u młodzieży
19. Paulina Peret-Drążewska: Popularyzacja wiedzy na temat specyfiki rozwojowej okresu adolescencji w środowisku rodzinnym
20. Ewa Muszyńska: Przyjęcie do rodziny zastępczej jako krytyczne wydarzenie w życiu dziecka
21. Natalia Głódź: Wartość w rodzinie czy rodzina jako wartość ? - w perspektywie pracy socjalnej

Place of publishing:

Wrocław

Date issued:

2021

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:132952

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 24 (1/2021)

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Attribution, ShareAlike (CC BY-SA 4.0)  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 4.0)

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

B.Z., z.m.

Object collections:

Last modified:

Dec 31, 2021

In our library since:

Dec 31, 2021

Number of object content hits:

240

Number of object content views in PDF format

260

All available object's versions:

https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/142734

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Wychowanie w Rodzinie, T. 24 (1/2021) Dec 31, 2021

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information