Object

Title: Academic Journal of Modern Philology, Vol. 13 (2021) Special Issue

Title:

Academic Journal of Modern Philology, Vol. 13 (2021) Special Issue

Group publication title:

Academic Journal of Modern Philology

Subject and Keywords:

antropological linguistics   literary studies   cultural studies   translation studies   sociolinguistics  
językoznawstwo antropologiczne   literaturoznawstwo   kulturoznawstwo   teoria i praktyka przekładu   socjolingwistyka

Description:

Academic Journal of Modern Philology is a scientific journal oriented towards interdisciplinary studies. AJMP has been included in the register of journals published by The Polish Ministry of Science and Higher Education with 70 points awarded. The journal seeks original articles on linguistics with special focus on comparative studies, anthropological linguistics, science of cognition, social communication and literary studies. Since the founding of the journal in 2012, it has been our goal to foster the development of linguistic studies through an open exchange of ideas, while maintaining the highest standards of academic publishing. Contributions are subject to a double-blind peer reviews for authenticity, ethical issues and usefulness. The reviewing procedure is supervised by the International Advisory Board. The articles are published mainly in English, German, French and Polish. Academic Journal of Modern Philology is an open access journal published annually by the Committee for Philology of the Polish Academy of Sciences, Wrocław Branch and the College for Interdisciplinary Studies, University of Wrocław.  

Academic Journal of Modern Philology jest czasopismem naukowym wydawanym co roku przez Komisję Nauk Filologicznych Polskiej Akademii Nauk, oddział we Wrocławiu oraz Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych, Uniwersytet Wrocławski. Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (liczba przyznanych punktów: 70). Artykuły publikowane w AJMP poruszają tematykę związaną głównie z dziedziną nauk humanistycznych i społecznych obejmując obszary dyscyplin takich jak: językoznawstwo ogólne, historyczne, antropologiczne, literaturoznawstwo czy studia porównawcze. Każdy artykuł poddawany jest recenzji przez dwóch recenzentów. Recenzja przebiega anonimowo, tj. recenzenci nie znają tożsamości autora, natomiast autor nie zna tożsamości recenzenta. Artykuły publikowane są głównie w językach: angielskim, niemieckim, francuskim oraz polskim.

Table of contents:

Jacek Karpiński, Katarzyna Tryczyńska: Granice (w) terminologii, s. 11-14
Sílvia Barbosa: An Exploratory Study about the Wine Tasting Terminology of Non-Expert Wine Drinkers, s. 15-30
Michalina Biernacka: Błędy wymawianiowe popełniane przez cudzoziemców – uwagi terminologiczne na marginesie badań ankietowych, s. 31-39
Maria Francesca Bonadonna: Les énoncés définitoires en discours : une analyse diachronique dans le domaine du commerce, s. 41-49
Anna Borowska: Terms in an Aircraft Mechanic’s Professional Life, s. 51-59
Zuzanna Bułat Silva: Natural Semantic Metalanguage as Terminology, s. 61-73
Silvia Calvi: Collocations terminologiques et extraction automatique : une étude pilote dans le domaine du commerce électronique, s. 75-82
Stéphane Carsenty: An Ontology for Identifying Terms and Equivalents in the Domain of the Balance of Payments, s. 83-95
Klara Dankova: La néologie terminologique en français dans le domaine des fibres chimiques, s. 97-108
Kaja Gostkowska, Mavina Pantazara: Enseignement de la terminologie dans la formation universitaire a la traduction : études des cas grec et polonais, s. 109-122
Łukasz Halida: Kościelne słownictwo prawno-administracyjne w polskiej łacinie średniowiecznej – analiza z wykorzystaniem metod korpusowych, s. 123-132
Hassan Hamzé: La terminologie scientifique et technique arabe entre rupture et continuité, s. 133-148
Elżbieta Herden, Jakub Maciej Łubocki: Problem ekwiwalencji terminów w międzynarodowej komunikacji naukowej w kontekście projektu wielojęzycznego słownika encyklopedycznego typów dokumentów, s. 149-170
Agnieszka K. Kaliska: Procédés nominatifs dans le jargon de la peche français et polonais, s. 171-180
Patrycja Krysiak: Problem przekładalności polskich i francuskich terminów językoznawczych w badaniach porównawczych nad feminizacją języka i nazwami żeńskimi – na przykładzie badań nazw żeńskich notowanych przez polskie i francuskie słowniki ogólne, s. 181-190
Jakub Maciej Łubocki: Google Books Ngram Viewer jako narzędzie weryfikacji istnienia ekwiwalentów obcego terminu (na przykładzie rosyjskiego terminu библиографоведение), s. 191-201
Christine Martinez: La traductibilité de réfugiés environnementaux dans le contexte français, s. 203-214
  Natalia Paprocka, Agnieszka Wandel: Terminologia a tabu. Seksualizmy w popularnonaukowych książkach dla dzieci i młodzieży, s. 215-229
Aleksandra Pronińska, Anna Dyda: Kilka uwag o zapożyczeniach włoskich w polskiej terminologii medycznej, s. 231-241
Aleksandra Pronińska: Dewerbalne nazwy osobowych wykonawców czynności we włoskiej leksyce specjalistycznej. Wybrane aspekty przekładu na język polski, s. 243-252
Marie-Alice Rebours: The French Terminology of the Women’s Ready-to-Wear Business: A Challenge for Translators, a “Boundary Creator” for Language Users, s. 253-263
Adam Renwick: Terminology, Stars and (Exo)Planets, s. 265-274
Christophe Roche: De la définition formelle du concept a la définition en langue du terme, s. 275-290
Agnieszka Seidel-Grzesińska: “Kościół salowy” po angielsku. Wybrane aspekty językowych uwarunkowań badań nad dziedzictwem kulturowym, s. 291-301
Regina Solová: Termes politiquement marqués comme mots a statut de quasi-terme : « Ziemie Odzyskane » / « Les Territoires recouvrés » dans une perspective diachronique, s. 303-314
Frieda Steurs: Centre of Expertise for Dutch Terminology: A Digital Platform for Professional Language, s. 315-324
Jacek Tomaszczyk, Anna Matysek: Leksyka profesjolektu projektantów produktów cyfrowych, s. 325-333
Katarzyna Wiercińska: The Illocutionary Force of Directive Speech Acts as Perceived by Native Speakers of Polish and Dutch, s. 335-345
Ewelina Woźniak-Wrzesińska: Funkcja semantyczna terminów w postmodernistycznym paradygmacie nauk humanistycznych – szkic problemowy, s. 347-358
Piotr Wronka: Frazeologia terminologiczna w komunikacji prawnej – zarys problematyki, s. 359-367

Place of publishing:

Wrocław

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal  
czasopismo

Identifier:

oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:132926   ISSN 2299-7164   e-ISSN 2353-3218

DOI:

10.34616/ajmp.2021.13

Language:

pol   fre

Abstract Language :

eng

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Attribution, ShareAlike (CC BY-SA 3.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 3.0)   click here to follow the link

Location of original object:

College for Interdisciplinary Studies, University of Wrocław  
Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych, Uniwersytet Wrocławski

Autor opisu:

MPi

Object collections:

Last modified:

Jan 20, 2023

In our library since:

Dec 21, 2021

Number of object content hits:

947

Number of object content views in PDF format

962

All available object's versions:

https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/142029

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information