Object

Title: Academic Journal of Modern Philology, Vol. 3 (2014)

Title:

Academic Journal of Modern Philology, Vol. 3 (2014)

Group publication title:

Academic Journal of Modern Philology

Subject and Keywords:

antropological linguistics   literary studies   cultural studies   translation studies   sociolinguistics  
językoznawstwo antropologiczne   literaturoznawstwo   kulturoznawstwo   teoria i praktyka przekładu   socjolingwistyka

Description:

Academic Journal of Modern Philology is a scientific journal oriented towards interdisciplinary studies. AJMP has been included in the register of journals published by The Polish Ministry of Science and Higher Education with 40 points awarded. The journal seeks original articles on linguistics with special focus on comparative studies, anthropological linguistics, science of cognition, social communication and literary studies. Since the founding of the journal in 2012, it has been our goal to foster the development of linguistic studies through an open exchange of ideas, while maintaining the highest standards of academic publishing. Contributions are subject to a double-blind peer reviews for authenticity, ethical issues and usefulness. The reviewing procedure is supervised by the International Advisory Board. The articles are published mainly in English, German, French and Polish. Academic Journal of Modern Philology is an open access journal published annually by the Committee for Philology of the Polish Academy of Sciences, Wrocław Branch and the College for Interdisciplinary Studies, University of Wrocław.  
Academic Journal of Modern Philology jest czasopismem naukowym wydawanym co roku przez Komisję Nauk Filologicznych Polskiej Akademii Nauk, oddział we Wrocławiu oraz Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych, Uniwersytet Wrocławski. Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (liczba przyznanych punktów: 40). Artykuły publikowane w AJMP poruszają tematykę związaną głównie z dziedziną nauk humanistycznych i społecznych obejmując obszary dyscyplin takich jak: językoznawstwo ogólne, historyczne, antropologiczne, literaturoznawstwo czy studia porównawcze. Każdy artykuł poddawany jest recenzji przez dwóch recenzentów. Recenzja przebiega anonimowo, tj. recenzenci nie znają tożsamości autora, natomiast autor nie zna tożsamości recenzenta. Artykuły publikowane są głównie w językach: angielskim, niemieckim, francuskim oraz polskim.

Table of contents:

Alessandra Chiera Language in Interaction: The Role of Conscious Processes in Conversation, s. 7-16
Katarzyna Klimkowska Entrepreneurial Potential of the Students of Applied Linguistics Programme, Majoring in Translation, s. 17-26
Mariola Majnusz-Stadnik Zu Funktionen von Phraseologismen und phraseologischen Modifikationen in deutschen und polnischen Werbeanzeigen, s. 27-42
Teresa Miążek Terminy nīras, nirastā w opowiadaniach Agjeja. Ślady sanskryckiej teorii estetyki rasa we współczesnej literaturze hindi, s. 43-54
Szymon Napierała A Hypothesis on the Catastrophic Emergence of Syntax and Phonetics, s. 55-66
Serena Nicchiarelli Formulaic Language: A Living Linguistic Fossil for a Holistic Protolanguage, s. 67-74
Carmen Florina Savu More on the Rhotic Tap and the Implications of Its Structure, s. 75-88
Michał Szawerna Metaphorical Underpinnings of Panels in Comics, s. 89-108
Kamila Turewicz Języki i kultury etniczne w Zjednoczonej Europie z historią Dyirbala w tle. Rozważania językoznawcy kognitywnego, s. 109-118
Maciej Widawski Lexical Creation in African American Slang, s. 119-126
Marcin Zabawa Language Contact in the Semantic Field of Computers and the Internet: The Newest English Lexical Loans in Polish, s. 127-136
Piotr Zazula Neoarystoteliczna wizja natury ludzkiej w ekopoezji i eseistyce Gary'ego Snydera, s. 137-156

REVIEWS AND POLEMICS

Agata Draus-Kłobucka: Recenzja książki Roberto Mansbergera Amorosa pt. La Joven Europa y España: la cuestión de «el arte por el arte». Barcelona, 2013: Laertes. ISBN 978-84-7584-916-4, 466 stron, s. 157-162
Maksymilian Drozdowicz: Recenzja książki Piotra Sawickiego i Jitki Smičekovej pt. Srovnávací frazeologie a paremiografie. Vybrané studie ze slovanských a románských jazyků / Frazeologia i paremiografia porównawcza. Wybrane studia z zakresu języków słowiańskich i romańskich. Ostrava, 2010: Ostravská univerzita v Ostravě. ISBN 978-80-7368-851-6, 198 stron, s. 163-168
Dennis Scheller-Boltz: Barbara Alicja Jańczak Deutsch-polnische Familien: Ihre Sprachen und Familienkulturen in Deutschland und in Polen (Sprache - Kultur - Gesellschaft, Beiträge zu einer anwendungsbezogenen Sozio- und Ethnolinguistik, Bd. 11). Frankfurt am Main u. a., 2013: Peter Lang Verlag. ISBN: 978-3-631-62525-5, 270 Seiten, s. 169-173

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Committee for Philology of the Polish Academy of Sciences, Wrocław Branch   Philological School of Higher Education in Wrocław  
Komisja Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu   Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu

Date issued:

2014

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal  
czasopismo

Identifier:

oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:123626

Language:

eng   pol   ger

Abstract Language :

eng

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Attribution, ShareAlike (CC BY-SA 3.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 3.0)   click here to follow the link

Location of original object:

College for Interdisciplinary Studies, University of Wrocław  
Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych, Uniwersytet Wrocławski

Autor opisu:

MPi

Object collections:

Last modified:

Oct 4, 2021

In our library since:

Mar 16, 2021

Number of object content hits:

76

Number of object content views in PDF format

76

All available object's versions:

https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/134149

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information