PLMET:

click here to follow the link

Title:

Aleksander Gwagnin : kronika o państwie ruskim i kronika o ziemi tatarskiej

Creator:

Byliński, Janusz (1931- )

Abstract:

Kronika Wielkiego Księstwa Moskiewskiego oraz Kronika o ziemi tatarskiej stanowią dwa fragmenty większego dzieła zatytułowanego: Kronika Sarmacjej Europskiej, w której się zamyka Królestwo Polskie ze wszystkiemi Państwy, Xięstwy y Prowincyami swemi, tudzież też Wielkie Xięstwo Litew:, Ruskie, Żmudzkie, Inflantskie, Moskiewskie i część Tatarów, przez Aleksandra Gwagnina z Werony, Hrabię Pałacu Laterańskiego, Rycerza pasowanego y Rotmistrza Jego K. M., pierwey roku 1578 po łacinie wydana. A teraz zaś z przyczynieniem tych królów, których w łacińskiej nie masz: Tudzież królestw i państw, insuł, ziem i prowincjej ku tej Sarmacjej przyległych, jako Grecjej, ziem Słowieńskich, Wołoskiej, Panoniej, Bohemiej, Germaniej, Daniej, Szwecjej, Gotiej, etc. Przez tegoż Authora z wielką pilnością rozdziałami na X Ksiąg króciuchno zebrana. A przez Marcina Paszkowskiego, za staraniem Authorowym z łacińskiego na polskie przełożona. W Krakowie, w Drukarniej Mikołąja Loba, Roku Pańskiego 1611.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Publishing House eBooki.com.pl   www.ebooki.com.pl

Contributor:

Kosman, Marceli. Rec.

Date issued:

2018

Detailed Type:

ebook

Identifier:

ISBN 978-83-65653-34-5

Language:

pol

Access rights:

The publication is available to the public to a limited extent

Rights holder:

Copyright by Janusz Byliński

Autor opisu:

TK