Object

Title: Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami. Charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami. Charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie

Creator:

Plichta, Piotr   Jagoszewska, Iwona   Gładyszewska-Cylulko, Joanna   Szczupał, Bernadeta   Drzazga, Agnieszka   Cytowska, Beata

Subject and Keywords:

specjalne potrzeby edukacyjne   niepełnosprawność   autyzm   agresja elektroniczna   cyberbullying

Description:

190 stron

Abstract:

Niniejsze opracowanie prezentuje specyfikę pracy i wsparcia w odniesieniu do uczniów z niepełnosprawnościami, o rożnych potrzebach edukacyjnych. Choć każdy z rodzajów niepełnosprawności wymaga nieco innych oddziaływań terapeutyczno-edukacyjnych, to niektóre zjawiska występujące w przestrzeni szkolnej dotykają wszystkich przedstawianych grup. Jednym z nich jest agresja rówieśnicza i przemoc (bullying). Osoby z niepełnosprawnościami niekiedy występują w roli agresorów, ale częściej stają się ofiarami. Znajomość mechanizmów agresywnych realizowanych za pomocą nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (agresja elektroniczna i cyberbullying), a także zasad i praktycznych wskazówek odnośnie do postępowania profilaktycznego w sytuacji narażenia na przemoc może być pomocna dla pedagogów pracujących z osobami będącymi podmiotem niniejszej publikacji.W książce przybliżono też zagadnienia dotyczące uczniów z niepełnosprawnościąintelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Poruszono problemy wynikające ze specyfiki funkcjonowania tych dzieci, ujawniające się w sytuacji diagnozy, konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, doboru metod ich edukacji, rehabilitacji i wsparcia. Omówiono również kwestię pomocy rodzinie udzielanej przez szkołę oraz zasady współpracy pomiędzy tymi dwoma rodzajami otoczenia społecznego mającej na celu dobro dziecka.W dalszej części opracowania przedstawiono problemy uczniów z wadami wzroku i słuchu w kontekście działań ułatwiających ich edukację. Przybliżono wątki związane ze zmianami w zakresie regulacji prawnych, a także form kształcenia. Wszystkie problemy omawianych grup analizowano w odniesieniu do specyfiki ich funkcjonowania w rożnych sferach rozwoju. W publikacji poruszono również problematykę funkcjonowania dzieci przewlekle chorych w roli uczniów. Choroba przewlekła została tu potraktowana jako sytuacja trudna, wywołująca wiele negatywnych emocji i stanów psychicznych. Jednocześnie podkreślono wartość wsparcia społecznego w minimalizowaniu ograniczeń wynikających z tego rodzaju choroby.Na zakończenie książki ukazano sylwetkę dziecka z niepełnosprawnością ruchową oraz swoistość jego kształcenia i wychowania, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności zaspokajania potrzeby wyrażania siebie i porozumiewania się z innymi poprzez alternatywne i wspomagające formy komunikacji.

Place of publishing:

Kraków

Degree discipline:

pedagogika

Publisher:

Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Date issued:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

book  
książka

Identifier:

oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:117558   ISBN 978-83-8095-313-0

Language:

pol

Access rights:

Publicly available without restrictions  
Dostępne publicznie bez ograniczeń

License:

Public Domain Mark 1.0   click here to follow the link  
Znak domeny publicznej 1.0   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Jun 1, 2023

In our library since:

Nov 9, 2020

Number of object content hits:

24 770

Number of object content views in PDF format

24920

All available object's versions:

https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/127976

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information