PLMET:

click here to follow the link

Title:

Festiwale, konkursy, przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Creator:

Brzezińska, Anna Weronika. Red. ; Smyk, Katarzyna. Red.

Subject and Keywords:

niematerialne dziedzictwo kulturowe ; ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego ; festiwale ; kokursy ; przeglądy ; etnologia ; kultura ludowa ; UNESCO ; antropologia kulturowa ; folklor

Abstract:

Jest to kolejna publikacja, która ukazuje się w ramach serii wydawniczej wydawanych pod wspólna nazwą Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce i jego ochrona. Celem publikacji jest przedstawienie problematyki dotyczącej rozpoznawania funkcji festiwali, przeglądów i konkursów w aspekcie zapisów Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku. Festiwale, przeglądy i konkursy – w pełnej ich różnorodności w zakresie tematyki, jak i formy, znajdują się w sferze zainteresowań naukowych przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Przede wszystkim są miejscem wymiany treści kulturowych i nawiązywania kontaktów społecznych, dając możliwość uczestnikom możliwość wzajemnego edukowania się i inspirowania. Ważną ich funkcją jest nieustannego uczenie się tolerancji oraz poszanowania dla wszelkich przejawów kultur lokalnych i regionalnych, etnicznych i narodowych, środowiskowych i subkulturowych. Głównym pytaniem, na które starali się odpowiedzieć uczestnicy lubelskiej konferencji, było to dotyczące roli formuły festiwalowej i przeglądowej w procesie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.Recenzenci: Prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska-Kuflińska, Prof. UW dr hab. Tomasz Nowak

Place of publishing:

Lublin ; Wrocław ; Warszawa

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Narodowy Instytut Dziedzictwa

Date issued:

2019

Format:

application/pdf

Language:

eng ; pol

Spatial coverage:

Polska

License:

CC BY SA 4.0 ; Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego ; click here to follow the link

Autor opisu:

AMi