PLMET:

click here to follow the link

Title:

Nużący rytuał. Aplikacja adwokacka i radcowska w Polsce

Creator:

Stambulski, Michał ; Zomerski, Wojciech

Subject and Keywords:

prawo ; aplikacja ; adwokaci ; radcowie prawni ; edukacja prawnicza

Abstract:

Z przeprowadzonych badań wynika, że aplikacja opiera się na mechanizmie „nużącej konieczności”. Chęć uzyskania tytułu zawodowego powoduje, że, pomimo krytycznej oceny, aplikanci kontynuują i kończą aplikację. Ten etap należy zatem traktować nie jako usługę edukacyjną – polegającą na przekazywaniu wiedzy i kształceniu umiejętności koniecznych do zostania profesjonalnym pełnomocnikiem w zamian za odpowiednią opłatę – a jako „rytuał przejścia”, rozumiany jako zespół ceremonii, proces, w ramach którego następuje zmiana statusu społecznego absolwenta (-tki) prawa i przyjęcie go (jej) do, postrzeganego jako elitarne, grona radców prawnych i adwokatów. Społeczny prestiż tych zawodów oraz przekonanie, że aplikacje są naturalnym wyborem po studiach prawniczych, stanowią przyczynę, dla której absolwenci prawa są gotowi poświęcać swój czas i środki na uzyskanie tytułu zawodowego. Może to również tłumaczyć, dlaczego, pomimo negatywnej oceny aplikacji, aplikanci nie podejmują żadnych działań na rzecz jej reformy. Ich „przejściowy” status powoduje, że z jednej strony nie są traktowani przez samorządy jako równorzędni partnerzy, a z drugiej nie sprzyja on podejmowaniu długofalowych inicjatyw i artykułowaniu swoich oczekiwań. Wizja nieodległego zostania adwokatem lub radcą prawnym dyscyplinuje, stanowiąc przeszkodę dla jakichkolwiek działań, które mogłyby doprowadzić do poprawy sytuacji aplikantów i jakości uzyskiwanej edukacji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej (CLEST) ; Inicjatywa Wydawnicza "Chiazm"

Date issued:

2019

Identifier:

ISBN 978-83-949423-0-4

Language:

pol ; eng

Rights Management:

click here to follow the link

Licence:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Rights holder:

© Copyright by Michał Stambulski ; © Copyright by Wojciech Zomerski

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.