Object

Title: Badanie autentyczności testamentu holograficznego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Badanie autentyczności testamentu holograficznego

Creator:

Liżyńska, Katarzyna

Subject and Keywords:

biegli sądowi   testament własnoręczny   testament holograficzny   oświadczenie woli   spadkodawca   ekspertyza pismoznawcza

Description:

Praca doktorska. Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, 2004

Abstract:

Główny przedmiot rozważań stanowiła wartość diagnostyczna badań autentyczności testamentu holograficznego, czyli prawdopodobieństwo podjęcia poprawnej decyzji o identyczności identyfikowanych przedmiotów. Badania autentyczności testamentu holograficznego, które objęto zakresem rozparwy, dotyczą okresu dwudziestoletniego, lat 1982-2002. Materiał badawczy, to akta spraw cywilnych, Okres, o jaki oparto się badając dokumenty, dał zaś podstawy do wyodrębnienia sposobów fałszerstw najczęściej pojawiających się przy testamentach, a także pozwoli na analizę zachowań decydenta procesowego w trakcie wykonywania ekspertyzy przez biegłego oraz określił w sposób wyraźny wpływ ekspertyzy kryminalistycznej na decyzję organów orzekających. Badaniami objęto 1681 testamentów, w tej liczbie 839 testamentów wskazywanych jako testamenty holograficzne, zaś liczba ta ulegała dalszemu zmniejszeniu, kiedy wyłączono sprawy, w których doszło do wydania opinii w zakresie autentyczności przedłożonego w sprawie testamentu. Wydaje się iż, zarówno sama liczba spraw objętych badaniem, jak i specyfika tych spraw oraz koncentracja uwagi na jednym tylko rodzaju testamentów, to czynniki, które mogą pozwolić na uzyskanie obiektywnych wyników badań. Celem rozprawy było zbadanie aspektów autentyczności testamentu holograficznego w świetle prawa rozumianego w sposób szeroki. Nie zakładano przy tym z góry zakresu i treści tego obrazu. Starano się dokonać rekonstrukcji metodologicznej pewnych aspektów procesu badawczego testamentów holograficznych. Rozprawa ma charakter porządkujący, mający uzmysłowić osobom, na co dzień zajmującym się, z racji wykonywanego zawodu, powagę i potrzebę wykonywania badań autentyczności testamentu holograficznego wyłącznie przez osoby posiadające w tym zakresie wiadomości specjalne. W pracy poruszono zagadnienia związane z teorią dokumentu, jakim jest testament, technikę sporządzania testamentu, podjęto próbę usystematyzowania metod fałszerstwa testamentu holograficznego oraz omówiono systematykę ekspertyzy autentyczności testamentu holograficznego.

Place of publishing:

Wrocław

Degree name:

doktor nauk prawnych w zakresie prawa

Degree discipline:

nauki prawne

Degree grantor:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa i Administracji

Publisher:

Cyfrowa Biblioteka Prawnicza

Contributor:

Kegel, Zdzisław (1935- ). Promotor   Szostak, Maciej. Rec.

Date:

2008

Date accepted:

2004-06-28

Date copyrighted:

2008

Detailed Type:

ebook   rozprawa doktorska

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:22295   ISBN 978-83-61370-04-8  

Language:

pol

Relation:

DVD PAD00001   (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; 1)

WUL Catalog:

click here to follow the link   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Cyfrowa Biblioteka Prawnicza & Katarzyna Liżyńska

Object collections:

Last modified:

Apr 27, 2021

In our library since:

Apr 20, 2008

Number of object content hits:

24 376

Number of object content views in PDF format

27526

All available object's versions:

https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/14225

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information