polski   čeština   english   Deutsch   français  

Podobne do publikacji
Technologia informacyjna dla prawników
Znaleziono : 11
Widok:
1. 

Technologia informacyjna dla prawników

Cieślak, Łukasz

Słowa kluczowe: komunikacja elektroniczna , informatyka prawnicza , prawo nowych technologii , technologie informacyjne , informacja prawna , prawo nowych mediów , IT , systemy informacji prawnej

Znajdź podobne  |  Dodaj do bibliografii

2. 

Zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii

Zalesińska, Anna

Słowa kluczowe: przestępstwo komputerowe , Internet , ochrona informacji , fałszerstwa komputerowe

Znajdź podobne  |  Dodaj do bibliografii

3. 

Społeczeństwo informacyjne

Cieślak, Łukasz

Słowa kluczowe: społeczeństwo informacyjne , Internet , komunikacja elektroniczna , Unia Europejska , administracja publiczna

Znajdź podobne  |  Dodaj do bibliografii

4. 

Biblioteka prawnicza

Goździaszek, Łukasz

Słowa kluczowe: literatura prawnicza , Internet , akty prawne , orzecznictwo , technologie informacyjne

Znajdź podobne  |  Dodaj do bibliografii

5. 

Publiczne bazy orzeczeń sądowych

Zalesińska, Anna

Słowa kluczowe: orzecznictwo , bazy orzeczeń sądowych , informacja publiczna

Znajdź podobne  |  Dodaj do bibliografii

6. 

E-Commerce & E-Banking

Goździaszek, Łukasz

Słowa kluczowe: Internet , komunikacja elektroniczna , handel elektroniczny , e-commerce , bankowość , oświadczenie woli , umowa elektroniczna , konsument , telepraca

Znajdź podobne  |  Dodaj do bibliografii

7. 

Podpis elektroniczny

Kotecka, Sylwia

Słowa kluczowe: komunikacja elektroniczna , handel elektroniczny , podpis cyfrowy , podpis elektroniczny , podpis własnoręczny , dokument elektroniczny , dokument papierowy , kryptologia , kryptografia , kryptoanaliza

Znajdź podobne  |  Dodaj do bibliografii

8. 

Informacje statystyczne

Burdziak, Anna

Słowa kluczowe: informacje statystyczne , Główny Urząd Statystyczny , Europejski Urząd Statystyczny , serwisy www

Znajdź podobne  |  Dodaj do bibliografii

9. 

Publiczne bazy tekstów aktów prawnych

Burdziak, Anna

Słowa kluczowe: dzienniki urzędowe , akty prawne , serwisy www

Znajdź podobne  |  Dodaj do bibliografii

10. 

E-Government & E-Justice

Kotecka, Sylwia

Słowa kluczowe: e-government , administracja publiczna , wymiar sprawiedliwości , e-justice , komputeryzacja , informatyzacja , postępowanie administracyjne , postępowanie sądowe

Znajdź podobne  |  Dodaj do bibliografii

11. 

Kazusy z prawa prywatnego międzynarodowego i międzynarodowego postępowania cywilnego

Słowa kluczowe: prawo prywatne międzynarodowe , osoby fizyczne , osoby prawne , przedstawicielstwo , czynności prawne , przedawnienie , zobowiązania (prawo) , prawo rzeczowe , prawa autorskie , prawo rodzinne i opiekuńcze , spadki , postępowanie upadłościowe , postępowanie cywilne międzynarodowe , arbitraż , kazusy

Znajdź podobne  |  Dodaj do bibliografii