PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Komunikacja a zmiana społeczna

Temat i słowa kluczowe:

komunikacja ; zmiana społeczna ; język ; społeczeństwo cyfrowe

Abstrakt:

Książka stanowi wybór tekstów teoretycznych, empirycznych oraz praktycznych, przedstawiających relacje, jakie zachodzą między zmianą społeczną a komunikacją. Uwzględnia również punkt widzenia przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych: pedagogiki, socjologii, psychologii, filozofii, ekonomii, zarządzania i prawa. Poruszana w publikacji tematyka zaprezentowana została w ujęciu mikro-, mezo- oraz makrospołecznym. Autorzy artykułów ukazują, w jaki sposób zmiany społeczne oddziałują na komunikację (ale także to, w jaki sposób przeobrażenia komunikacji inicjują zmiany społeczne), jak wpływają na wzajemne stosunki oraz kształt więzi międzyludzkich (realnych i wirtualnych). Ze względu na szeroką panoramę analizowanych zagadnień oraz ujmowanie ich z punktu widzenia różnych dziedzin wiedzy książka może być przydatna wielu zróżnicowanym grupom odbiorców.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Kędzior, Jolanta. Red. ; Krawiec, Beata. Red. ; Biedroń, Małgorzata. Red. ; Mitręga, Anna. Red.

Data wydania:

2018

Identyfikator:

ISBN 978-83-62618-37-8

Język:

pol

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.