PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Finanse wybranych jednostek organizacyjnych

Abstrakt:

Niniejsza monografia podejmuje, zawsze aktualną i istotną dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych, niezależnie od tego, w jakiej formie, rozmiarach i w jakim sektorze gospodarki funkcjonują, problematykę szeroko rozumianych finansów tych podmiotów, w ich różnych wymiarach i sektorach. W grupie zagadnień dotyczących sfery finansów publicznych przedstawiono oddziaływanie płatności bezpośrednich na poziom zadłużenia i inwestycji w gospodarstwa rolne, finansowanie działalności szpitalnej w Polsce oraz finansowanie innowacyjnych badań przez uczelnie wyższe w Polsce. W tym nurcie omówiono również politykę finansowania i inwestowania gmin w rozwój zrównoważony obszarów wiejskich w Aglomeracji Wrocławskiej. W zakresie problematyki zarządzania finansami i ryzyka na rynku finansowym, poruszone zostały zagadnienia dotyczące: zasad tworzenia rezerw w działalności bankowej według polskich regulacji, propozycji pakietu CRD V/ CRR II, jak również kredytów bankowych dla ogrodniczych grup producentów rolnych. Ponadto w grupie tej przedstawione zostały także zagadnienia dotyczące zarządzania finansami, tj. opracowanie polskojęzyczne dotyczące: szacowania wartości zagrożonej dla branż spółek giełdowych, oraz angielskojęzyczne - The Controversial Currency Pair. Trzeci nurt rozważań w niniejszej monografii stanowią zagadnienia dotyczące prawa podatkowego, znajduje się tu opracowanie zawierające prezentację możliwości wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów uzyskiwanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W nurcie tym poruszono również problematykę związaną z konsolidacją struktur polskiej administracji podatkowej i celno-skarbowej, jako element poprawy efektywności walki z szarą strefą w Polsce.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Ćwiąkała-Małys, Anna. Red. ; Rutkowska-Tomaszewska, Edyta. Red. ; Karpińska, Marzena. Red.

Data wydania:

2017

Format:

application/pdf

Identyfikator:

ISBN 978-83-65431-95-0

Język:

pol

Właściciel praw:

© Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

TK