Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Codzienność jako wyzwanie edukacyjne, T. 2

Temat i słowa kluczowe:

codzienność ; edukacja

Abstrakt:

Prezentowana książka stanowi drugi tom tematyczny podejmujący problematykę codzienności pojmowanej jako wyzwanie edukacyjne. Tworzy kontynuację zagadnień podjętych w pierwszym tomie, jak i wprowadza nowe, interesujące wątki w zakresie zapowiedzianego tytułem zagadnienia. Różnorodność zainicjowanych przez poszczególnych autorów zagadnień i ich naukowa eksplikacja pozwala na wieloaspektowe ujęcie problemów, poszukiwań, inspiracji w zakresie refleksji i refleksyjności ujmowanej jako problem edukacyjny. Zebrany materiał jest próbą opisu dylematów edukacji, jakie powstają lub istnieją w przestrzeni społeczno-kulturowej, nie wyczerpuje jednak poruszanego w tym tomie zagadnienia. Prezentowane teksty stanowią punkt wyjścia do podjęcia dalszych rozważań mających na celu naukową refleksję nad kondycją obecnych i przyszłych pedagogów, jak i współczesnej edukacji.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Paszenda, Iwona. Red.

Data wydania:

2017

Format:

application/pdf

Identyfikator:

ISBN 978-83-62618-31-6

Język:

pol

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.