PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Understanding Ageing in Contemporary Poland: Social and Cultural Perspectives

Temat i słowa kluczowe:

starzy ludzie ; aktywność w starszym wieku ; przestrzeń społeczna ludzi starszych ; starzenie się w kulturze popularnej ; seniorzy ; starość ; starsi ludzie ; starzenie się ; style życia seniorów ; starzenie się społeczeństwa

Abstrakt:

Temat starości i starzenia się jest dziś na ustach wszystkich – polityków, ekonomistów, dziennikarzy i zwykłych ludzi. Pojawienie się starości w dyskursie medialnym i politycznym uświadamia nam mnogość problemów do rozwiązania, jakie niesie starzenie się społeczeństwa. Badania nad tymi zagadnieniami prowadzą przedstawiciele rozmaitych dyscyplin naukowych – demografii, medycyny, polityki społecznej, ekonomii, psychologii i socjologii. W niniejszej książce zebrano teksty autorów, którzy reprezentują wprawdzie różne dziedziny naukowe, ale łączy ich przekonanie, że starzenie się społeczeństwa należy poddać badaniu, ponieważ ten megatrend kształtuje przyszłość współczesnych społeczeństw i nas wszystkich. Niniejsza książka stanowi interdyscyplinarną próbę uchwycenia wybranych aspektów starości i starzenia się, a w zamieszczonych tu artykułach dominuje perspektywa kulturowa.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Instytut Socjologii Uniwersytet Wrocławski ; kliknij tutaj, żeby przejść

Współtwórca:

Grotowska, Stella. Red. ; Taranowicz, Iwona. Red. ; Libiszowska-Żółtkowska, Maria. Rec.

Data wydania:

2014

Typ zasobu:

e-książka

Format:

application/pdf

Identyfikator:

ISBN 978-83-63322-24-3

Język:

eng

Ma wersję:

kliknij tutaj, żeby przejść

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Authors

Autor opisu:

TK