PLMET:

click here to follow the link

Title:

Procedura zawierania małżeństwa „konkordatowego” w kontekście polskiego prawa administracyjnego

Creator:

Szadok-Bratuń, Aleksandra

Subject and Keywords:

prawo rodzinne ; prawo o aktach stanu cywilnego ; prawo administracyjne ; prawo kanoniczne ; małżeństwo konkordatowe ; małżeństwo cywilne ; małżeństwo kanoniczne ; wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego ; kanoniczna (wyznaniowa) forma zawarcia małżeństwa ; kierownik urzędu stanu cywilnego ; urząd stanu cywilnego ; duchowny ; parafia ; stan cywilny ; akt małżeństwa ; rejestracja małżeństwa ; administracja stanu cywilnego ; małżeństwo ; konkordat ; nupturienci ; małżonkowie ; procedura administracyjno-prawna zawarcia małżeństwa konkordatowego ; opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa

Description:

Przedmiotem pracy jest analiza mechanizmu zawierania małżeństwa „konkordatowego” w kontekście polskiego prawa administracyjnego. Zagadnienie to dotyczy jednej z tych szczególnych instytucji prawnych, której nie można jednoznacznie zakwalifikować do określonej dziedziny prawa ze względu na jej międzygałęziowy – administracyjnoprawny i prawnorodzinny – charakter. Ponadto, co zasługuje na podkreślenie, instytucja ta inkorporuje do polskiego porządku prawnego pewne elementy prawa kanonicznego (np. formę zawarcia małżeństwa) oraz jego terminologię (np. ordynariusz miejsca, administrator parafii). W pracy podjęto próbę zarysowania dwóch obszarów związków: normatywnych i pojęciowych, w których obrębie prawo administracyjne styka się z prawem rodzinnym, regulując omawianą instytucję. W obszarze związków normatywnych można dostrzec wspólne przepisy dla obu gałęzi prawa zamieszczone w p.a.s.c. i k.r.o. oraz ich wzajemne powiązania. ; Stanowi nieznacznie zmienioną i uaktualnioną wersję rozprawy doktorskiej (Uniw. Wrocławski, Wrocław, 2004) ; Streszcz. w jęz. ang.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa

Contributor:

Błaś, Adam (1946- ). Rec. ; Uniwersytet Wrocławski

Date:

2013

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-61370-97-0

Language:

pol ; eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 28)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Rights Management:

© Copyright by Aleksandra Szadok-Bratuń

Licence:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Licence text:

click here to follow the link