Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Ustalanie wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych oraz praktyki organizacji zbiorowego zarządzania w odniesieniu do zasad konstytucyjnych i praktyk zakazanych przez prawo konkurencji

Autor:

Adamczyk-Woźniak, Edyta

Temat i słowa kluczowe:

prawo prywatne ; prawo autorskie ; twórca ; wynagrodzenia ; Komisja Prawa Autorskiego ; ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych ; Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ; ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

Opis:

Inny tyt.: Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej

Współtwórca:

Uniwersytet Wrocławski. Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej

Data:

2011

Typ zasobu:

dokument elektroniczny ; czasopisma online

Format:

application/pdf

Język:

pol

Powiązanie:

Prawo Mediów Elektronicznych. 2011, nr 4, s. 26-32

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Zastępuje:

E-Biuletyn

Prawa:

© Copyright by Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, ul. Uniwersytecka 22/26, 51-145 Wrocław

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm