Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Nadzór nad rynkiem finansowym a nieuczciwe praktyki rynkowe banków wobec konsumentów – zakres, potrzeba i możliwości podejmowanych działań

Autor:

Rutkowska-Tomaszewska, Edyta

Temat i słowa kluczowe:

rynek finansowy ; nadzór finansowy ; banki ; Komisja Nadzoru Finansowego ; konsument ; reklama ; ochrona konsumentów ; prawo bankowe ; nadzór bankowy

Opis:

Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Finansowego FISCUS, działające przy Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Administracjii Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, przy udziale Komisji Nadzoru Finansowego, Wrocław, 27-28 października 2011 r.

Wydawca:

Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa

Współtwórca:

Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego ; Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Koło Naukowe Prawa Finansowego Fiscus ; Rutkowska-Tomaszewska, Edyta. Red. ; Fojcik-Mastalska, Eugenia (1943- ). Red.

Data:

2011

Typ zasobu:

książka

Format:

application/pdf

Identyfikator:

ISBN 978-83-61370-88-8

Język:

pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (Studia Finansowoprawne ; nr 1)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa:

© Copyright by Eugenia Fojcik-Mastalska & Edyta Rutkowska-Tomaszewska

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm