PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wypowiedzi symboliczne w orzecznictwie Sądu Najwyższego USA

Creator:

Machaj, Łukasz

Subject and Keywords:

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej ; Sąd Najwyższy ; orzecznictwo ; wypowiedzi symboliczne ; ograniczenie wolności słowa ; speech plus ; komunikacja werbalna ; ekspresje symboliczne ; test O'Briena ; wolność słowa ; Pierwsza poprawka do Konstytucji USA

Description:

Praca habilitacyjna. Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, 2012

Abstract:

Przedmiotem monografii jest zagadnienie tzw. wypowiedzi symbolicznych (zachowań ekspresyjnych) w orzecznictwie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, wydanym na podstawie pierwszej i czternastej poprawki do konstytucji, zabraniających władzom państwowym na wszystkich szczeblach ograniczania wolności słowa. W najogólniejszym sensie pod pojęciem „wypowiedzi symbolicznej" należy rozumieć zachowanie niewerbalne, które wyraża określone poglądy, idee bądź też emocje działającego podmiotu. Głównym zamierzeniem badawczym autora jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie Sąd Najwyższy USA jest skłonny objąć ten rodzaj aktywności komunikacyjnej gwarancjami dotyczącymi wolności słowa, które w porządku normatywnym Stanów Zjednoczonych sięgają bardzo daleko. Na podstawie przeprowadzonej analizy autor proponuje także mówiąc precyzyjniej, rekonstruuje w oparciu o badane rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego - paradygmatyczny model postępowania w sprawach związanych z ekspresja symboliczną.

Place of publishing:

Wrocław

Degree name:

doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa

Degree discipline:

nauki prawne

Degree grantor:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Publisher:

Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa

Contributor:

Izdebski, Hubert (1947- ). Rec. ; Małajny, Ryszard Mariusz (1953- ). Rec. ; Sylwestrzak, Andrzej (1942- ). Rec.

Date:

2011

Date accepted:

2012-04-23

Resource Type:

e-książka ; rozprawa habilitacyjna

Format:

application/pdf

Identifier:

978-83-61370-68-0

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Habilitacje ; nr 3) ; (E-Monografie)

WUL Catalog:

click here to follow the link ; click here to follow the link

Rights Management:

© Copyright by Łukasz Machaj

Licence:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Licence text:

click here to follow the link

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm