Obiekt

Tytuł: Godność człowieka i dobro wspólne w papieskim nauczaniu społecznym (1878-2005)

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Opis:

Praca habilitacyjna. Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych, 2011 ; Streszcz. w jęz. ang.

Abstrakt:

Celem pracy było wykazanie, że ludzka godność i dobro wspólne stanowią rdzeń papieskiego nauczania społecznego od jego narodzin, zapoczątkowanych w 1878 r. przez Leona XIII, aż do schyłku pontyfikatu Jana Pawła II, zatem do 2005 roku. Autor dowodzi, że wymienione kategorie pomimo pewnej ewolucji pozostają w swych zasadniczych punktach niezmienne, oraz przekonuje dlaczego należy rozpatrywać je kumulatywnie. Książka została podzielona na pięć części. Dwa pierwsze rozdziały mają charakter teoretyczny i są swego rodzaju wprowadzeniem do papieskiego nauczania społecznego w kwestii ludzkiej godności i dobra wspólnego. Rozdziały od trzeciego do piątego poświęcone są analizie papieskiego nauczania społecznego w latach 1878-2005 i dotyczą nauczania następujących papieży: rozdział III - Leona XIII, Piusa XI i Piusa XII, rozdział IV - Jana XXIII i Pawła VI. Ostatni, V rozdział dotyczy analizy poglądów na ludzką godność i dobro wspólne w nauczaniu Jana Pawła II. Autor rozprawy przekonuje, że dla papieża Polaka chrześcijaństwo stanowi przyczynę i źródło ludzkiej godności i dobra wspólnego. Główna teza pracy głosi, że w oparciu o idee dignitas humana i bonum commune papieska nauka społeczna rozważa a także rozstrzyga całe spektrum fundamentalnych zagadnień dotyczących religii, moralności, filozofii, kultury, prawa, polityki, a nawet ekologii. W nauczaniu papieskim dostrzec można próbę wprowadzenia do dyskursu publicznego, w kontekście ludzkiej godności i dobra wspólnego, takich klasycznych idei i wartości jak: prawda, dobro, sprawiedliwość, sumienie, miłość, miłosierdzie czy cnota. Zdaniem Autora to właśnie dzięki papieskiemu nauczaniu społecznemu, w świecie pełnym dekonstrukcji klasycznych wartości i starań o unicestwienie tradycyjnej etyki, pozostała nam jedynie ludzka godność, jako fundament, a jednocześnie najważniejszy składnik dobra wspólnego, albo naszego człowieczeństwa.

Uzyskany tytuł:

doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa

Instytucja nadająca tytuł:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Data akceptacji:

2011-05-09

Typ zasobu:

książka ; rozprawa habilitacyjna

Identyfikator:

ISBN 978-83-61370-24-6

Język:

pol ; eng

Powiązanie:

(E-Monografie) ; (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Habilitacje ; nr 2)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa:

© Copyright by Mirosław Sadowski, 2010

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2016-09-21

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/28118

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Nazwa wydania Data

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji