polski   čeština   english   Deutsch   français  

Kolekcja

Biblioteka

BCUWr : Ostatnio dodane

Wygeneruj adres wątku RSS z informacjami bazującymi na poniższym formularzu.

rss20

 • Wyświetl publikacje :
 •  ostatnio dodanych
 • dodane w ciągu
 • dodane od dnia
 1. De modo vivendi omnium fidelium.
 2. Statuta synodalia Wratislaviensia
 3. Praktyki pedagogiczne przestrzenią i miejscem ewaluacji kompetencji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji: koncepcje – przemiany – rozwiązania
 4. Przelew i wstąpienie osoby trzeciej w prawa zaspokojonego wierzyciela
 5. Historiarum libri
 6. Kurtzer Entwurff meiner Reisen so wol i Hich- und Nueder Deutschland, durch das Röm Reich, Vereinigte so wol Span, Niederlanden, wie auch durch Franckreich als Italien vo Ao, 1646 biss 1651
 7. [Varia theologica et grammatica]
 8. Schlesische Religions Akten. Cz. VI.
 9. Schlesische Religionsakten. Cz. IV.
 10. Przywileje książęce, królewskie i cesarskie dla Górnych Łużyc z wieków XIV-XVII