PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Prawo własności intelektualnej w Królestwie Polskim (1815-1915)

Autor:

Dolata, Tomasz

Temat i słowa kluczowe:

własność intelektualna ; własność przemysłowa ; ochrona prawa autorskiego ; ochrona wynalazków i znaków towarowych ; zwalczanie nieuczciwej konkurencji ; ochrona firmy ; prawo w Królestwie Polskim (1815-1915)

Abstrakt:

Monografia dotyczy badań nad poszczególnymi dziedzinami prawa własności intelektualnej w Królestwie Polskim (1815-1915) czyli prawem autorskim, prawem wynalazczym, zwalczaniem nieuczciwej konkurencji i ochroną firmy. Ponadto w pracy przedstawiono zagadnienia związane z nauką i publicystyką prawniczą w sferze własności intelektualnej w Królestwie Polskim. Autor dowodzi, iż pomimo niekorzystnych uwarunkowań historycznych (zależność od Cesarstwa Rosyjskiego i jego nienowoczesnego ustawodawstwa), wszystkie dziedziny wchodzące w zakres własności intelektualnej rozwijały się w Królestwie Polskim, chociaż niejednolicie i z różną intensywnością.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Data wydania:

2017

Typ zasobu:

e-książka

Format:

application/pdf

Identyfikator:

ISBN 978-83-65431-67-7

Język:

pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 97)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Tomasz Dolata

Autor opisu:

TK