Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Przegląd Biblioterapeutyczny 2014, Tom IV, Nr 2

Temat i słowa kluczowe:

medycyna ; bibliotekoznawstwo ; pedagogika specjalna ; biblioterapia ; psychologia kliniczna ; literaturoznawstwo ; arteterapia

Abstrakt:

Wobec postępujących zmian, jakie w ostatnich latach zachodzą w polskiej biblioterapii, zaistniała potrzeba wydawania czasopisma naukowego, którego zadaniem byłoby publikowanie prac przedstawiających główne nurty polskiej myśli biblioterapeutycznej. Odpowiadając na te potrzeby, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego wydaje półrocznik zatytułowany „Przegląd Biblioterapeutyczny”. Przede wszystkim zamieszczane w nim są artykuły o tematyce przewidzianej w programie Studiów Podyplomowych Biblioterapii. Rada Naukowa i Redakcja „Przeglądu Biblioterapeutycznego” zamierzają nadać czasopismu kierunek odzwierciedlający nowoczesny sposób myślenia o biblioterapii i pracy biblioterapeutów. ; Wydane staraniem Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo eBooki.com.pl ; www.ebooki.com.pl

Współtwórca:

Czernianin, Wiktor. Red.

Data wydania:

2014

Typ zasobu:

czasopisma online

Format:

application/pdf

Identyfikator:

ISSN 2391-971X

Język:

pol ; eng

Ma wersję:

kliknij tutaj, żeby przejść

Ma odniesienie w:

eBooki.com.pl

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Instytut Psychologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski

Autor opisu:

TK