Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Zbigniew Skorny (1926-2012)

Autor:

Borecka-Biernat, Danuta

Temat i słowa kluczowe:

biblioterapia ; bibliotherapy ; Skorny, Zbigniew (1926-2012)

Opis:

s. [179]-181

Abstrakt:

Wobec postępujących zmian, jakie w ostatnich latach zachodzą w polskiej biblioterapii, zaistniała potrzeba wydawania czasopisma naukowego, którego zadaniem byłoby publikowanie prac przedstawiających główne nurty polskiej myśli biblioterapeutycznej. Odpowiadając na te potrzeby, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego wydaje półrocznik zatytułowany „Przegląd Biblioterapeutyczny”. Przede wszystkim zamieszczane w nim są artykuły o tematyce przewidzianej w programie Studiów Podyplomowych Biblioterapii. Rada Naukowa i Redakcja „Przeglądu Biblioterapeutycznego” zamierzają nadać czasopismu kierunek odzwierciedlający nowoczesny sposób myślenia o biblioterapii i pracy biblioterapeutów. ; Wydane staraniem Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Miejsce wydania:

Sopot

Wydawca:

Wydawnictwo "Smak Słowa" ; Instytut Psychologii Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytet Wrocławski

Współtwórca:

Czernianin, Wiktor. Red.

Data:

2012

Data wydania:

2012

Typ zasobu:

artykuł

Format:

application/pdf

Nośnik:

born digital

Identyfikator:

ISSN 2084-1353

Źródło:

Psch Cz.239

Język:

pol

Powiązanie:

Przegląd Biblioterapeutyczny Rocznik II, 2012, s. [179]-181

Prawa:

Danuta Borecka-Biernat ; Instytut Psychologii Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytet Wrocławski ; Wydawnictwo "Smak Słowa" ; kliknij tutaj, żeby przejść

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Instytut Psychologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Psychologii UWr

Autor opisu:

i.i. ; K.C.